Meerwaarde voor mens en omgeving

Duurzame toekomst

Positieve verandering

Bij ION is het onze kernmissie om niet alleen gebouwen te realiseren, maar ook welvaart en welzijn binnen gemeenschappen te cultiveren. Onze benadering van vastgoedontwikkeling is geworteld in de overtuiging dat elk project een unieke kans is om zowel de menselijke als de milieuomstandigheden te verbeteren. We zijn toegewijd aan het realiseren van ruimtes die niet alleen architectonische schoonheid bieden, maar ook bijdragen aan sociale vooruitgang en ecologische duurzaamheid. Onze initiatieven zijn telkens een stap naar een inclusievere en duurzamere toekomst, gedreven door de overtuiging dat investeren in vastgoed een krachtig middel is om positieve verandering te realiseren.

Steenkoolkaai renovatie: Een nieuwe start met vzw 't Eilandje

Iedereen heeft recht op kwalitatieve en betaalbare huisvesting. Met ION Residential Platform willen we deze visie omzetten in realiteit. Voor een van onze projecten aan de Steenkoolkaai in Brussel hebben we samengewerkt met de vzw ‘t Eilandje, dat kansarme mensen in kwetsbare situaties wil helpen om op eigen benen te staan en hun weg van dakloosheid naar zelfstandigheid te beginnen.

We hebben de volledige inhoud van het gebouw dat we gaan renoveren - denk aan meubilair, huishoudelijke apparaten, bestek, borden, glazen en meer - ter beschikking gesteld van vzw ‘t Eilandje. Op die manier helpen we niet alleen de mensen in onze samenleving die het hardst een duwtje in de rug nodig hebben, maar hergebruiken we ook materiaal en verminderen we de hoeveelheid afval.

Dagcentrum De Wissel

Bij ION geloven we dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan het ontwikkelen van vastgoedprojecten. Het is onze missie om bij te dragen aan een maatschappij waar iedereen zich thuis voelt. Dit engagement komt tot uiting in onze inzet voor baanbrekende initiatieven zoals ‘Atelier Jules’ in Kortrijk, een project dat het hart raakt van sociale inclusie en innovatie.

Langs de schilderachtige Leieboorden (Kortrijk), midden de gerenoveerde gevels van het oude politiecommissariaat, heeft ION samen met Groep Ubuntu en VZW Den Achtkanter een plek gecreëerd die meer is dan zomaar een wooncomplex. Hier ontspringt het verhaal van Dagcentrum Wissel, een warme thuis voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Ons verhaal bij Atelier Jules is slechts een voorbeeld van hoe we bij ION onze expertise in vastgoedontwikkeling combineren met onze passie voor sociale verandering. We zijn trots op deze mijlpaal en blijven ons inzetten voor projecten die een positieve en blijvende impact hebben op de gemeenschap en haar mensen.

We geven de mensen weer goesting om te leven.
Caroline Kopàcsi
- Agogisch coach NAH

Het creëren van waarde, zowel voor onze investeerders als voor de gemeenschap.

Bij ION streven we naar meer dan enkel bouwen; we bouwen aan een betere toekomst. Onze projecten zijn doordrongen van een diepgewortelde missie om positieve sociale impact te creëren en gemeenschappen te versterken. Dit komt tot uiting in twee van onze meest ambitieuze projecten: Capronnier in Brussel en Central Gardens in Anderlecht zijn een toonbeeld van deze visie. Investeren gaat hier hand in hand met maatschappelijke verantwoordelijkheid, door middel van samenwerking met een Sociaal Verhuurkantoor (SVK).

In steden waar duizenden gezinnen wachten op een sociale woning, speelt ION een cruciale rol in het bieden van een oplossing. Door te investeren in deze projecten, draagt men bij aan een sociale en duurzame toekomst, terwijl men ook profiteert van een solide investering. Capronnier & Central Gardens staan symbool voor onze visie bij ION: het creëren van waarde, zowel voor onze investeerders als voor de gemeenschap.

Ons project Central Gardens in Anderlecht werd in 2020 afgewerkt en volgt hetzelfde concept. De samenwerking met de vzw 'Ieder zijn huis/ logement pour tous' verzekert dat de appartementen voor lange termijn verhuurd worden aan personen die ondersteuning nodig hebben op de woningmarkt.
Wat Capronnier echt onderscheidt, is de samenwerking met SVK ‘Wijken’. Dit biedt investeerders een kans om te investeren in een project dat niet alleen rendabel is, maar ook een diepgaande sociale impact heeft. Met een huurgarantie van 30 jaar zijn inkomsten verzekerd en geïndexeerd. Dit betekent dat investeerders niet alleen genieten van een zorgeloos aanvullend inkomen, maar ook automatisch bijdragen aan het verstrekken van kwaliteitsvolle woonruimte aan mensen in een precaire woonsituatie.
Investeren en sociale verantwoordelijkheid gaan steeds meer hand in hand. We zijn bij ION trots om voorop te lopen met impactvolle projecten zoals Capronnier en Central Gardens. Wij zien impact investing niet enkel als een kans voor financieel rendement, maar als een krachtig instrument om wezenlijke, positieve veranderingen in onze gemeenschappen te stimuleren. Elk project dat we ondernemen is een stap naar een inclusievere en duurzamere toekomst.
Thomas Dejagere
- Head of Sales

Samenwerken met ION

Onze baseline ‘develop different’ maken we ook waar in de manier waarop we samenwerken – of je nu een klant, leverancier of andere partner bent.