Cookiebeleid

ION Develop Different

Dit is de Cookie Policy van de “ION-groep” (hierna “ION-groep” of “wij”).

Uw contactvennootschap binnen de ION-groep is ION BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vredestraat 53, 8790 Waregem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0838.897.867.

De Cookie Policy heeft tot doel u te informeren over het gebruik van cookies door de ION-groep. Deze Cookie Policy moet samen worden gelezen met de Privacy Policy, die hier terug te vinden is.

Deze Cookie Policy kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website. We raden u dan ook aan om deze Cookie Policy regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze hoofdwebsite (ion.be/nl) worden aangekondigd. Deze versie van de Cookie Policy werd op 30 juni 2022 voor het laatst gewijzigd

1. ION-GROEP COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze informatie door middel van cookies.

 Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op uw browser, uw computer of uw mobiel apparaat. De website slaat de cookies op uw apparaat op om op die manier informatie over u, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren zodat uw toestel wordt herkend als u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen verschillende doelen hebben: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enz.

2. WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP DE WEBSITE VAN DE ION-GROEP?

We gebruiken zowel first-party cookies als third-party cookies (cookies van derden), sessiecookies en permanente cookies:

  • First-party cookies zijn cookies die door de ION-groep zelf worden geplaatst op haar website.
  • Third-party cookies zijn cookies die door andere partijen (d.i. cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt, bijvoorbeeld Google Analytics cookies) worden geplaatst.
  • Sessiecookies worden verwijderd nadat de gebruiker de browser afsluit.
  • Permanente cookies blijven bewaard op het toestel van de gebruiker gedurende een bepaalde periode.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die de ION-groep gebruikt.
 

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk opdat de website goed kan functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze cookiebanner. Deze cookies worden rechtstreeks op uw browser geplaatst op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en veilige website aan te bieden. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. U kunt deze cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren te wijzigen (zie punt 3).
 

Functionele cookies (essential cookies)

Functionele cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Deze cookies worden rechtstreeks op uw browser geplaatst door de ION-groep op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en veilige website aan te bieden. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen. Als u deze cookies niet toestaat, zullen sommige van onze diensten wellicht niet correct werken. U kunt deze cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren te wijzigen (zie punt 3).
 

Analytische cookies (niet-essentiële cookies)

Analytische cookies verschaffen ons informatie over het gebruik van onze website en stellen ons in staat om onze website te optimaliseren. Analytische cookies verzamelen informatie over uw bezoek aan en gebruik van de website, bijvoorbeeld om het aantal bezochte pagina’s te kennen of het aantal gebruikers dat een bepaalde pagina heeft bekeken. Deze cookies verzamelen geen informatie die een gebruiker direct identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd. Ze zijn nuttig voor eventuele wijzigingen en verbeteringen van de website en alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt alleen gebruikt om de website en het functioneren van de website te verbeteren. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht. Deze cookies worden ingesteld op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie punt 3).

 

(Social) "Sharing cookies (niet-essentiële cookies)

Wij gebruiken social sharing cookies van LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook en andere soortgelijke social media sites om u in staat te stellen inhoud van onze websites die u interesseert te delen met andere mensen op sociale netwerken. Wij kunnen gerichte advertenties op deze netwerken presenteren op basis van uw interactie met onze websites. Deze cookies worden op onze website geplaatst via hyperlinks, sociale plug-ins of links naar operatoren van sociale media. Wanneer u deze deelknoppen gebruikt, wordt een cookie van een derde partij geïnstalleerd (zie ook hierna “derde partij cookies”).

Social plug-ins brengen een verbinding tot stand met de servers van de operatoren van sociale netwerken. Met een volgende klik wordt u naar de betreffende social media pagina van de ION-groep of een van haar gelieerde ondernemingen gestuurd.

Uw gegevens worden aan de operator van het betreffende sociale netwerk doorgegeven. De ION-groep maakt het verzamelen van de gegevens mogelijk door de social plug-in op haar website in te stellen, maar heeft geen invloed op welke gegevens of de hoeveelheid gegevens het sociale netwerk verzamelt met behulp van de social plug-in. De sociale netwerken ontvangen informatie zoals welke van onze websites u op dat moment en eerder heeft bezocht. Via de sociale plug-in wordt een cookie met een unieke identificatie geplaatst telkens wanneer de website in kwestie wordt bezocht. Dit stelt het sociale netwerk in staat een profiel van uw gebruiksgedrag op te stellen. Het is mogelijk dat een dergelijk profiel aan u wordt toegewezen in het geval van een latere eerste registratie bij het sociale netwerk, maar de ION-groep heeft geen toegang tot dit profiel.

Als u tijdens uw bezoek aan onze websites al bij een sociaal netwerk geregistreerd bent, kan de operator van dat sociale netwerk het bezoek via de sociale plug-ins aan uw persoonlijke account toewijzen. Bij het gebruik van functies van de sociale plug-ins (bijv. "Vind ik leuk"-knop, "Tweets", commentaar achterlaten ...) wordt de informatie over dit gebruik rechtstreeks door uw browser aan het desbetreffende sociale netwerk doorgegeven en daar opgeslagen. Hetzelfde geldt wanneer u een website van een social media-aanbieder oproept door op de betreffende symboolknop te klikken.

Als u geen lid bent van een sociaal netwerk, is het toch mogelijk dat de sociale netwerken uw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt via de sociale plug-ins ontvangen en opslaan.

Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment (op een later tijdstip) intrekken (zie punt 3).
 

Marketing cookies        

Marketingcookies (bijv. reclame- of trackingcookies) verzamelen informatie over uw surfgedrag om reclame relevanter voor u en uw interesses te maken.

Wij gebruiken (voornamelijk) cookies van derden van bedrijven als Facebook, LinkedIn, Google [A1] enz. om te begrijpen hoe gebruikers op onze websites terechtkomen en hoe zij op de website met ons communiceren. Wij gebruiken deze cookies ook om te begrijpen hoe onze mediacampagnes werken. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website en onze campagnes te evalueren en te verbeteren en uiteindelijk om de gebruikerservaring te verbeteren.

We gebruiken marketingcookies om  advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses, (ii) het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken, (iii) de effectiviteit van een advertentiecampagne te helpen meten, en (iv) het gedrag van de gebruiker te begrijpen nadat hij/zij een advertentie heeft gezien].

Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde (op een later tijdstip) intrekken (zie punt 3).

Third party cookies

Sommige cookies die wij gebruiken zijn van derde partijen, zoals [Google, Adobe, LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram , etc.] om ons te voorzien van web analytics en intelligentie over onze websites. Deze bedrijven gebruiken programmeercodes om informatie te verzamelen over uw interactie met onze websites, zoals de pagina's die u bezoekt, de links waarop u klikt en hoe lang u op onze websites bent.

Deze cookies kunnen echter ook informatie over u verzamelen voor hun eigen doeleinden. Dit Cookiebeleid is niet van toepassing op het gebruik van uw informatie door derden voor hun eigen doeleinden. Daarom raadt de ION-groep u aan om het cookiebeleid van deze derde partijen te controleren.

Cookies van derden worden op uw browser geplaatst op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde (op een later tijdstip) intrekken (zie punt 3).

3. HOE KAN U COOKIES VERWIJDEREN OF BLOKKEREN OF UW INSTELLINGEN VERANDEREN?

 

U heeft de keuze om alle cookies te accepteren, alle cookies te weigeren of uw cookie-instellingen aan te passen via de cookiebanner die op onze website verschijnt wanneer u de site voor het eerst bezoekt. Als u cookies weigert of niet op onze cookiebanner klikt, worden alleen essentiële cookies op uw browser geplaatst. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van niet-essentiële cookies, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde weer in te trekken. U kan uw toestemming intrekken via de cookietool op onze website.

Als u cookies wilt blokkeren, bestaande cookies wilt verwijderen of uw cookie-instellingen wilt wijzigen, kan u dit ook steeds doen via de instellingen van uw browser. Deze instellingen vindt u in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw internetbrowser. De onderstaande hyperlinks geven bijvoorbeeld verdere aanwijzingen over hoe u het gebruik van cookies op bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over het verwijderen en het blokkeren van cookies, kan u vinden op de website: All about cookies .

Onthoud echter dat, als u bepaalde soorten cookies niet accepteert of als u cookies uitschakelt, bepaalde onderdelen van de website of sommige elementen niet toegankelijk kunnen zijn en/of minder goed worden weergegeven. Het kan ook zijn dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken, en/of dat sommige delen van onze website meer tijd nodig hebben om te werken of niet goed functioneren.

4. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies laten ons toe om u te identificeren als natuurlijke persoon of kunnen aan u worden gelinkt. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze Privacy Policy van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

U vindt uw rechten als betrokkene terug in Titel VIII van onze Privacy Policy.

5. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies laten ons toe om u te identificeren als natuurlijke persoon of kunnen aan u worden gelinkt. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze Privacy Policy van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

De bewaartermijn van deze verzamelde persoonsgegevens kan verschillen van de bewaartermijn (levensduur) van de cookie. We bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

U vindt hierover meer informatie terug in Titel VI van onze Privacy Policy.

6. DOORGIFTE VAN (PERSOONS)GEGEVENS

De ION-groep geeft zelf geen (persoons)gegevens door aan partijen gelegen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Bepaalde derde partijen (bv. Google), waarop de ION-groep een beroep doet, die toegang hebben tot (persoons)gegevens die de cookies verzamelen, kunnen uw (persoons)gegevens doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (bv. naar de Verenigde Staten). Voor meer informatie over deze doorgifte verwijzen wij u naar de privacy en cookie policy van de respectievelijke derde partijen:

De ION-groep maakt gebruik van Google Analytics-cookies om uw gebruik van haar website te analyseren. Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben we een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten. Verder hebben we het gebruik van deze cookies zo veel mogelijk privacy vriendelijk willen maken door ervoor te kiezen om het laatste octet van uw IP-adres te maskeren en de mogelijkheid tot 'gegevens delen' uit te zetten. We maken verder ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. U kunt steeds uw toestemming intrekken voor het plaatsen van deze cookies (zie punt III). Indien u gebruik maakt van Google Chrome, kunt u ook steeds de Google browser extensie installeren die een opt-out biedt voor Google Analytics cookies.

7. VRAGEN?

Indien u verdere vragen heeft over de website of over deze Cookie Policy, kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar [email protected].

Oplijsting Cookies

 

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Strikt noodzakelijke cookies
Cookiesubgroep Cookies Gebruikte cookies
pi.pardot.com pardot Direct
www.ion.be OptanonAlertBoxClosed eupubconsent OptanonConsent Direct
pardot.com visitor_id218212-hash, visitor_id##### Indirect
cookie-cdn.cookiepro.com OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent Indirect
pi.pardot.com visitor_id#####, lpv218212, visitor_id218212-hash Indirect
cookiepro.com __cfduid Indirect

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. Functionele en analytische cookies houden geen unieke persoonlijke informatie bij.

Functionele cookies
Cookiesubgroep Cookies Gebruikte cookies
issuu.com __qca, iutk, _dlt Indirect
vimeo.com vuid Indirect
https://www.ion.be popupClosed Indirect

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

Prestatiecookies
Cookiesubgroep Cookies Gebruikte cookies
ion.be _gat_UA-nnnnnnn-nn _ga _gid _gclxxxx Direct

Doelgroepgerichte cookies

Deze doelgerichte targeting cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Doelgroepgerichte cookies
Cookiesubgroep Cookies Gebruikte cookies
ion.be _fbp Direct
wvw.ion.be visitor_id218212-hash visitor_id##### Direct
facebook.com fr Indirect
www.facebook.com   Indirect
quantserve.com mc Indirect
youtube.com GPS, YSC, CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE Indirect
doubleclick.net IDE, test_cookie Indirect