Duurzame verwarming met warmtenetten

Duurzame toekomst

Onze inzet voor duurzaamheid gaat verder dan het bouwproces zelf; het omvat ook de optimalisatie van technische installaties. Met een holistische benadering richten we ons op het volledige energieverbruik, waarbij we de tijd nemen om zorgvuldig te dimensioneren. Hierbij kijken we niet alleen naar de efficiënte opwekking van elektriciteit via zonnepanelen, maar ook naar het benutten van diverse warmtebronnen, zoals geothermie, met warmtenetten en lucht/water-warmtepompen.

In onze zoektocht naar duurzame methoden voor het verwarmen van gebouwen, leggen we speciale nadruk op lokale warmtebronnen. We streven naar een evenwichtige benadering van elektriciteitsverbruik door middel van load balancing, toegepast op zowel het verwarmingssysteem als het laadproces van het wagenpark. Daarnaast zetten we ons voortdurend in voor onderzoek naar innovatieve batterijoplossingen die kunnen worden geïmplementeerd in onze gebouwen. Deze holistische aanpak maakt integraal deel uit van onze visie op duurzaam bouwen en energiegebruik.

Noven: een holistische visie op energie in vastgoedprojecten

Al sinds het prille begin zet ION in op de implementatie van collectieve warmtenetten, dat in essentie gebouwen voorziet van fossielvrije energie. In 2015 waren we met Niefhout in Turnhout een van de pioniers in België met de ingebruikname van een warmtenet in een grootschalig gebiedsontwikkelingssproject. Onze toewijding aan duurzame projectontwikkeling kreeg verder vorm door de samenwerking met Noven, een duurzame energiespecialist met een bijzondere focus op geothermie.

Geothermie is een efficiënte en milieuvriendelijke oplossing om gebouwen te voorzien van warmte zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Ze maakt gebruik van de natuurlijke warmte die in de aarde wordt opgeslagen. Daarnaast biedt geothermie ook extra comfort in de zomer door middel van passieve koeling. De installatie op basis van geothermie is niet enkel fossielvrij, maar ook heel efficiënt. Hierdoor voldoen alle woningen aan de bijna-energieneutraal (BEN) norm.

Recent stelde stad Leuven het eerste Leuvens Klimaatcontract voor. Dit bevat een actieplan naar klimaatneutraliteit in 2030, engagementen van partners om de acties uit te voeren, en een financieel model om die acties te bekostigen. In lijn met deze visie engageerde ION zich voor 2 specifieke projecten om onze expertise in warmtenetten te delen met een bredere groep partners, en zo synergieën te creëren tussen de verschillende stakeholders in deze projecten.

Meer over de werking van een warmtenet?

Klimaatverandering vormt de grootste uitdaging voor onze planeet. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 36% van alle CO2-emissies in Europa. Bij ION begrijpen we de noodzaak van deze problematiek en werken we samen met NOVEN om hier verandering in te brengen. 

Samenwerken met ION

Onze baseline ‘develop different’ maken we ook waar in de manier waarop we samenwerken – of je nu een klant, leverancier of andere partner bent. 

Download hier de brochure van Noven over geothermie.