Elektrische werfbatterijen

Duurzame toekomst

In samenwerking met het vooruitstrevende familiebedrijf Bright Energy gebruiken we elektrische werfbatterijen in de plaats van traditionele dieselgeneratoren. Dat levert een aanzienlijke CO2-reductie op, en geluidsoverlast en geurhinder zijn daarmee verleden tijd. Zo’n werfbatterij heeft ook een positieve impact op de duurzaamheidsscores die worden berekend bij de certificering van gebouwen, zoals het gerenommeerde BREAAM-certificaat.

Dieselgeneratoren zijn heel vervuilend en één van de minst efficiënte manieren om energie op te wekken. Door een werf met één torenkraan aan te sluiten op een werfbatterij in plaats van een dieselgenerator wordt gemiddeld 60.000 kg CO2 per werf per jaar bespaard (bron: berekening geverifieerd door het onafhankelijke bureau Climate Impact Forecaster). Dat komt overeen met de uitstoot van een gemiddelde wagen die zo'n 350.000 kilometer aflegt.

Werfbatterijen zijn niet alleen een goede zaak voor het klimaat, maar zo beperken we ook de mogelijke hinder voor alle omwonenden van een bouwplaats. Zeker in dichtbevolkte gebieden is ook dat een belangrijke troef.
Peter Artois
- Head of Technical Department

In het innovatieve energiebeheersysteem fungeert de batterij als een cruciale component voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie. Vergelijkbaar met een waterreservoir dat langzaam wordt gevuld en snel wordt geleegd, wordt de batterij opgeladen tijdens periodes van lage energiekosten en ontladen tijdens piekuren. Dit proces verlaagt de energiekosten aanzienlijk. De batterij is vooral actief gedurende de twaalf werkuren per dag, waarbij het opladen plaatsvindt wanneer energie goedkoop is, en de werf wordt van stroom voorzien als de tarieven hoog zijn.

Een speciale softwaretool ondersteunt bij het kiezen van de juiste batterijcapaciteit en beheert het energiegebruik efficiënt. De tool biedt gedetailleerd inzicht in het verbruik per apparaat, wat helpt bij het verminderen van energieverlies. Het systeem biedt energie als een dienst, waarbij klanten enkel hun apparaten hoeven aan te sluiten, terwijl de installatie en het beheer van de batterijsystemen volledig worden verzorgd. Deze aanpak resulteert in een duurzamer, kostenbesparend energiebeheer op bouwwerven.

Wanneer de energie goedkoop is, laden we de batterij op en wordt de werf zoveel mogelijk gevoed vanuit het net. Is de energie duurder, dan wordt volledig vanuit de batterij gewerkt.
Bright Energy
-

Samenwerken met ION

Onze baseline ‘develop different’ maken we ook waar in de manier waarop we samenwerken – of je nu een klant, leverancier of andere partner bent.