Doordachte en flexibele ontwerpen

Duurzame toekomst

In al onze projecten streven we naar het ideale evenwicht tussen esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid, steeds met oog op de lange termijn. We werken samen met toparchitecten en leggen de nadruk op een doordacht ontwerp, met flexibiliteit voor toekomstige herbestemmingen. Circulariteit en multifunctionaliteit zijn leidend in onze aanpak, met een focus op losmaakbaarheid en aanpasbaarheid voor nieuwe bestemmingen.

Verder optimaliseren we de gebouwschil en indeling voor verbeterde energie-efficiëntie en benutten we ruimte op een slimme manier door verschillende functies binnen een ruimte te combineren. Gedeeld parkeergebruik, zowel voor kantoor- en bezoekersparkeerplaatsen als voor bewonersparking in de avonduren, wordt gestimuleerd. Zowel voldoende fietsenstallingen als brede wandel- en fietspaden dragen bij aan de toekomst van duurzame mobiliteit.

Onze ontwerpen omvatten groene ruimtes en parkgebieden met speciale aandacht voor biodiversiteit. We houden rekening met bezonning en oververhitting door middel van luifels en bomen, waarbij ruimtes en functies strategisch worden geplaatst in relatie tot de zon.
Victor Verburgh
- Design Director

Onze duurzaamheidsinspanningen worden ondersteund door het hanteren van erkende duurzaamheidslabels zoals WELL en BREEAM. Daarnaast maakt ION gebruik van de meetinstrumenten van de Vlaamse overheid, zoals GRO of de Duurzaamheidsmeter Wijken, waarbij we kunnen meten hoeveel beter we scoren op vlak van duurzaamheid dan het wettelijke kader in vergelijking met andere bedrijven. Ten slotte voeren levencyclusanalyses (LCA) uit om de milieueffecten van onze ontwerpen gedurende hun gehele levenscyclus te beoordelen en te optimaliseren.

Samenwerken met ION

Onze baseline ‘develop different’ maken we ook waar in de manier waarop we samenwerken – of je nu een klant, leverancier of andere partner bent.