Duurzaam waterbeheer

Duurzame toekomst

Tweeledige aanpak

Ons streven naar duurzaam waterbeheer omvat een tweeledige aanpak. Waar mogelijk vangen we hemelwater op om te hergebruiken, en laten we overtollig hemelwater maximaal infiltreren in de bodem. Grijs water wordt dan weer gerecupereerd voor het spoelen van sanitair. Deze aanpak draagt bij aan een efficiënter gebruik van water en bevordert duurzaamheid in ons dagelijks waterverbruik

Best practice

Een best practice en tegelijk het grootste project op het vlak van efficiënt waterbeheer in België, is Suikerpark in Veurne.  Samen met partner WVI, ontwikkelen we  een nieuw en duurzaam stadsdeel in Veurne met woningen, een bedrijventerrein en een natuurgebied. 

In dit nieuwe, duurzame stadsdeel wordt onderzoek gedaan naar een volledig nieuw, en vooral slim, huishoudwaternet aangelegd om het eigen afval- en hemelwater te verzamelen, te zuiveren en te hergebruiken. De Vlaamse overheid heeft het licht op groen gezet en steunt het project met een subsidie van in totaal 891.280 euro.

Daarbij onderzoeken we, in samenwerking met diverse partners en met financiële ondersteuning via de ‘Proeftuinen droogte’ subsidie, de oprichting van een Water Service Company (WASCO), waarbij water circulair wordt ingezet in onze projecten. Voor Suikerpark in Veurne, vindt dit overleg plaats met gerenommeerde partners zoals Colruyt Groep, PepsiCo en andere belangrijke spelers.

We geven het goede voorbeeld van hoe we kunnen omgaan met klimaatverandering en hoe we onze leefomgeving klimaatbestendig kunnen maken. WVI pioniert opnieuw als grondeigenaar en realisator van het duurzaam bedrijventerrein en natuurgebied, samen met de andere private en publieke partners.
Geert Sanders
- Algemeen directeur West-Vlaamse Intercommunale WVI

Samenwerken met ION

Onze baseline ‘develop different’ maken we ook waar in de manier waarop we samenwerken – of je nu een klant, leverancier of andere partner bent.