Niefhout

 

 


Op voorstel van Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans, hechtte de Vlaamse regering op 12 december 2014 haar goedkeuring aan de toekenning van 4 projectsubsidies voor een bedrag van ruim 12,2 miljoen euro. De subsidies gaan naar de steden Antwerpen, Gent, Turnhout en Vilvoorde.

  SLIM Turnhout geselecteerd voor projectsubsidie stadsvernieuwingsfonds 2014

  De geselecteerde projecten zijn:

  • Gent, Wintercircus (3.223.380 euro)
  • Antwerpen, Nieuw Zuid – Smart City District (3.223.380 euro)
  • Vilvoorde, Broek, motor voor samenlevingsopbouw in Watersite (3.223.380 euro)
  • Turnhout, Slim Turnhout (projectsubsidie van 2.558.860 euro)

   Slim Turnhout is de herontwikkeling van de voormalige industriële bedrijven Foresco en Atelfond, centraal gelegen aan de westzijde van de spoorlijn en het station. De stad Turnhout, PMV en ION beogen er de ontwikkeling van een duurzaam multifunctioneel project met ruimte voor 600 nieuwe woongelegenheden, een residentiële zorgomgeving, ongeveer 25.000 m² kantooroppervlakte en publieke functies. Het parkeren gebeurt voornamelijk ondergronds, waardoor grote aandacht kan gaan naar de publieke ruimte. In afwachting van de volledige realisatie zullen delen van de terreinen in gebruik gegeven worden aan de buurt. Deze tijdelijke invulling moet de brug vormen tussen de omliggende woonwijken en als katalysator werken voor de verhoging van de buurtbetrokkenheid en de creatie van een toekomstig veerkrachtig sociaal weefsel.

   Slim Turnhout wordt ingezet als experimenteerruimte om een antwoord te bieden op de veranderende zorgmaatschappij, en streeft om als eerste in Vlaanderen via sociale innovatie te komen tot een zorgzame woonomgeving voor de bewoners. Het door VITO en de hogeschool Thomas More Kempen ontwikkelde concept moet het principe van een zorgzame buurt in de praktijk omzetten, waarbij bewoners sterk worden aangemoedigd om zoveel mogelijk activiteiten collectief te doen, inbegrepen zorg voor elkaar en voor de buurt.

   Meer info op slimturnhout.be en niefhout.be (het eerste deel momenteel in verkoop).

   Deel met anderen