Sint-amandslaan
Met ION hebben we een partner die gelooft in het verhaal van Overleie

 

 


Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) verkoopt in opdracht van de stad Kortrijk het oude politiecomissariaat aan de Sint-Amandslaan en de villa op de hoek van de Kollegestraat aan ION uit Waregem. ION heeft als ontwikkelaar een project voor ogen met een diverse invulling die een verdere boost zal geven aan de bloei van Overleie. 

Uitgebreid complex tussen Sint-Amandslaan en Diksmuidekaai

Het gaat hierbij om de gebouwen aan de Sint-Amandslaan (26-30) die tot 2012 door de lokale politie werden gebruikt. Het volledige domein geeft uit op zowel de Sint-Amandslaan, de Kollegestraat en de Diksmuidekaai. De eigendom bestaat uit meerdere gebouwen. 
Een eerste is de stadsvilla in Normandische stijl, naar een ontwerp van Jozef de Coene, op de hoek van de Sint-Amandslaan en de Kollegestraat. Deze villa uit 1911 met bijhorende tuin is opgenomen in de inventarislijst erfgoed en de beschermingsprocedure is opgestart. 
Een tweede gebouw is het voormalige ‘Institut Médical du Dr. Valcke’. Dit gebouw, eveneens uit 1911, is beeldbepalend voor de Sint-Amandslaan. Dit voormalige instituut voor hydrotherapie met historische gevel en trappenhal is opgenomen in de inventarislijst erfgoed. 
Tot slot zijn er nog twee gebouwen die doorlopen aan beide zijden van de open plaats aan de achterkant van het voormalige commissariaat. 

‘Slow urbanism’ leidt tot goeie invulling 

In de filosofie van het ‘slow urbanism’ heeft de stad er de voorbije jaren gekozen voor een tijdelijke invulling. Zo kan de buurt de gebouwen leren kennen en kan het volle potentieel verkend worden. In de hoekvilla vonden achtereenvolgens de zomerbars RaBARber, Villa Tina, PandA en Jardin Bohémien onderdak. In het voormalig politiekantoor werden kunsttentoonstellingen georganiseerd en een vastgoedmarkt georganiseerd. In de kerstperiode werd er ‘Het Kleinste Shopping Center ter Wereld’ georganiseerd. Uit deze periode kwam naar voren dat de site zich leent voor verschillende functies en dat het ingebed wordt in het heroplevende Overleie. 

Verkoop met strikte erfgoedvoorwaarden 

Eind vorig jaar werden deze gebouwen te koop gesteld. Daarbij was sprake van een aantal randvoorwaarden. Zo werd onder meer opgelegd dat de hoekvilla behouden moest blijven, net als de gevel van het voormalige ‘Institut Médical’. Zo mogelijk moeten de interne trappenpartij en de koepelstructuur als ze vervangen worden in de nieuwbouw herkenbaar terugkomen. 

Uiteindelijk werd ION geselecteerd op basis van prijs en ingediend plan. Het plan heeft de titel ‘Overlys’ gekregen. ION koopt de site aan voor een bedrag van € 1.278.278. Ze nemen daarvoor architecten B2Ai Human Centered Architecture uit Roeselare, Ensemble uit Kortrijk en Caan Architecten uit Gent onder de arm. Landschapsarchitect wordt Denis Dujardin uit Kortrijk. 

Ontwikkeling met visie

Voor het project heeft ION gekozen voor een samenwerking met Den Achtkanter. Een organisatie voor volwassenen met een verstandelijke beperking.  Achter de beschermde gevel van het ‘Institut Médical’  wordt de nieuwbouw van den Achtkanter voorzien voor meerdere woonentiteiten en een dagcentrum. 

Samen met de architecten heeft ION een plan uitgewerkt voor dit project gebaseerd op een aantal speerpunten. 

Ten eerste wil men het project stevig inbedden in de buurt. Zo kan men bijdragen tot de verdere uitbouw en ontwikkeling van Overleie als een bruisende en dynamische woonbuurt. De sociale cohesie wordt in het project gerealiseerd door naast het pure wonen ook andere functies toe te voegen zoals het dagcentrum van Den Achtkanter ,  werkruimtes voor creatieve ondernemers, en ook  buurtinitiatieven zoals een zondagsbrunch moeten mogelijk gemaakt worden. 

Ten tweede wordt hier de kaart getrokken van een mix van klassieke en vernieuwende woontypologieën. Naast het woonproject van Den Achtkanter voor ongeveer 25 woonentiteiten, worden in het binnengebied 2 betaalbare grondgebonden woningen gerealiseerd voor gezinnen met kinderen. Langs de Kollegestraat worden enkele hippe trendy  appartementen/casco lofts gebouwd. En aan de Diksmuidekaai worden twee gebouwen voorzien: aansluitend op het bestaande hoekgebouw worden naast een polyvalente ruimte op de begane grond een 8 -tal kade-appartementen voorzien.  Grenzend aan het braakliggend terrein ‘Lemahieu’ worden 3 kadewoningen voorzien in de vorm van stapelwoningen. 

Zoals gestipuleerd in de verkoopvoorwaarden gaat ION te werk met respect voor het erfgoed. De gevel van het politiecommissariaat aan de Sint Amandslaan wordt behouden en in de nieuwbouw van den Achtkanter  zal een variant op de oude gaanderij van het politiekantoor terugkomen. De stadsvilla ’t Onzent wordt als geheel behouden. In de villa zullen naast wonen en gastkamers ook ateliers/coworking plekken en een koffiebar komen zodat dit een plek wordt voor creatieve ondernemers die met interieur en design bezig zijn. ION voert in dit kader gesprekken met een architecten echtpaar om dit in de villa te realiseren. 

De ontwikkeling zal ook zorgen voor extra groen op Overleie. Door de ontwikkeling te verdelen in een aantal eenheden en door het bouwen van een ondergrondse parkeergarage is er ruimte voor een centrale groene ruimte in de vorm van een secret garden die doorwaardbaar is. 

Vanzelfsprekend wordt bij dit project ook extra aandacht gegeven aan de diverse aspecten van duurzaamheid door de strengste EPB eisen te hanteren, duurzame bouwtechnieken en onderhoudsvriendelijke materialen te gebruiken. Daarnaast is slimme mobiliteit op het vlak van openbaar vervoer , fietsgebruik en autodelen een uitgangspunt bij dit project. 

Timing 

In de geest van het ‘slow urbanism’ stelt ION in afwachting van de verdere planvorming en de bouwvergunning tot medio 2018 het oude commissariaat ter beschikking van JCI (Junior Chamber International Kortrijk) dat het zal gebruiken als basis voor evenementen in hun jubileumjaar. 

Er zal gestart worden met de bouw in het najaar van 2018. 

Schepen van Wonen en Bouwen, Wout Maddens: “Met ION hebben we een partner die gelooft in het verhaal van Overleie. Dit project zal verder bijdragen aan de bloei van dit stadsdeel met een gevarieerd programma: een samenwerking met de Achtkanter, diverse woonvormen, creatieve ondernemers en veel groen.”

Deel met anderen