Suikerfabriek Veurne

Suikerfabriek

Enkele maanden geleden werd de kandidatuur van projectontwikkelaar ION weerhouden voor de tweede ronde van de PPS-wedstrijd met betrekking tot de herontwikkeling van de site Suikerfabriek in Veurne. ION werd, samen met andere ontwikkelaars, uitgenodigd om een ambitieus ontwikkelingsvoorstel in te dienen. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) duidde ION recent aan als voorkeurbieder. Dat betekent dat de andere ontwikkelaars die nog in competitie zijn even op de bank blijven zitten en ION nu exclusief verder onderhandelt met WVI en de stad Veurne. ION hoopt dan ook dat het project finaal aan hen wordt gegund tegen de lente van 2017 om dan hopelijk tegen de zomer van 2018 de eerste spade in de grond te kunnen steken. 

Nieuw groen stadsdeel 

Als naam voor het grootschalige woonproject koos ION voor Suikerpark; een titel die duidelijk de transformatie aangeeft van de louter industriële functie die de Suikerfabriek-site tot 2005 uitoefende naar een multifunctioneel karakter met vooral woningen, kleinhandel en een natuurpark. De via PPS 12 te ontwikkelen hectare zullen op die manier een geheel nieuw, groen stadsdeel vormen aan de rand van de stad. Samen met het team experten waarmee ION zich voor het project omringde, wil de ontwikkelaar een loyale partner zijn voor WVI en de stad Veurne en een sterk lokaal verankerd project realiseren, met inspraak van en gesteund door de buurtbewoners. De herontwikkeling van de Suikerfabriek-site omvat naast de woonontwikkeling Suikerpark ook een natuurpark van 15 hectare en een regionaal bedrijventerrein van 15 hectare dat volgens de principes van duurzame kwaliteit door WVI gerealiseerd zal worden. 

Plankaart

Lokale ondersteuning 

ION laat zich voor het project bijstaan door een internationaal topteam dat bestaat uit een landschapsarchitectenbureau (DELVA Landscape Architects in samenwerking met ARA), een stedenbouwkundig bureau (CroonenBuro5), drie architectenbureaus  (B-architecten, A1 planning en Denc!-studio), een duurzaamheidsdeskundige (3E in samenwerking met Denc!-studio), een communicatiebureau (Common Ground) en het multidisciplinaire ingenieursbureau Antea. In totaal werken zo’n 30 bedrijven en organisaties samen met ION om van het project een succes te maken. Vele daarvan opereren lokaal; een conditio sine qua non voor het verwezenlijken van de hoge ambities. De dynamische, creatieve en inspirerende inbreng van àlle partijen zorgde er niet enkel voor dat ION vandaag staat waar het staat, maar zal er ook voor zorgen dat binnen enkele jaren het Suikerpark een plaats is waar het goed wonen, werken en ontspannen is. 

Meer info over het project op www.suikerfabriek.be 

Deel met anderen