Kristof Vanfleteren & Pierre Gielen

 

 

Aan de samenvloeiing van Samber en Maas ontmoeten CEO Kristof Vanfleteren en Pierre Gielen elkaar. Pierre zette amper drie dagen geleden zijn eerste stappen als Business Unit Manager binnen het ION-team. En dat na een carrière van 23 jaar bij Eckelmans. Vanaf de Citadel die boven Namen uittorent, werpen de CEO en zijn kersverse rekruut een blik op de toekomst. Eén ding lijkt zeker: aan hun voeten liggen tal van opportuniteiten.

De Naamse business unit is een nieuwe stap in de expansie van de groep. Waarom hebben jullie besloten om de activiteiten uit te breiden naar Wallonië?

Kristof: Er valt een hele markt te ontwikkelen in Wallonië. De lokale spelers zijn vooral actief in de residentiële sector, terwijl ION ook ervaring heeft op heel andere domeinen: serviceflats, logistiek, sociale woningen enz.

Hoe willen jullie de ION-activiteiten daar ontplooien?

Kristof: We geloven in een sterke lokale verankering. Elke regio heeft zijn eigen specifieke kenmerken, waardoor elke ontwikkeling anders is. Vandaar het belang om iemand lokaal te vinden die goede referenties en een uitgebreid netwerk heeft en tegelijk doordrongen is van het ION-DNA. Die persoon bleek Pierre te zijn.

Pierre: En voor mij is het een zegen om vanuit Namen te kunnen rekenen op de back-office in Waregem. Ze hebben daar enorm veel expertise in huis. Het zou jammer zijn om daar geen gebruik van te maken.

ION profileert zich als een innovatieve en CO2-neutrale projectontwikkelaar. Is de Waalse markt geschikt om jullie doelstellingen op het vlak van stedenbouw, architectuur en duurzaamheid waar te maken?

kunst kwaliteit

Pierre: De Waalse Regering wil tegen 2040 zo'n 350.000 extra wooneenheden creëren om de demografische groei op te vangen. Dat zijn er meer dan 10.000 per jaar. En dan hebben we het nog niet over de betonstop die ook hier bestaat, noch over de beoogde energetische renovatie van bestaande gebouwen. Onze doelstellingen liggen dus volledig in de lijn van wat Wallonië voor ogen heeft.

Wat zijn de grootste uitdagingen in Wallonië?

Kristof: In de eerste plaats willen we betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbieden. Hiervoor reiken we de hand aan lokale besturen en andere partners. Met een formule als ION Residential Platform hopen we te kunnen investeren in dit soort huurwoningen.

Een tweede grote uitdaging is de infrastructuur. In Vlaanderen is bij gemeenten het besef gegroeid dat ze noch de tijd, noch de middelen hebben om zelf vastgoed te ontwikkelen. Daarom zijn er almaar meer Publiek-Private Samenwerkingen. Ik denk dat we ook op dat vlak een partner kunnen zijn voor lokale overheden.

Pierre: En dan zijn er nog de bedrijvenparken die verder uitbreiden. We staan dus voor nogal wat uitdagingen, zowel in de residentiële als de economische vastgoedmarkt. Een van de eerste zaken die me aantrok bij ION, was de mogelijkheid om hele wijken te ontwikkelen en tot leven te brengen, met een mix aan verschillende functies. Dat kan gaan om serviceflats, residentiële wijken of openbare gebouwen.

Als ik zie hoe Paul Magnette en zijn team Charleroi nieuw leven willen inblazen met hun strategische visie op stadsontwikkeling, dan weet ik dat hier voor ons tal van kansen zijn om de politieke ambities mee waar te maken.

Deel met anderen