Waterfront

Klimaatvriendelijk bouwen zit in het DNA van ION. In Noven vonden we een partner die dezelfde doorgedreven visie rond groene nieuwbouwprojecten deelt. Noven is specialist in duurzame energie voor gebouwen en werkte al voor verschillende ION-projecten, zoals Waterfront en Suikerpark, een slimme energie-oplossing uit. Zo blijven wij elke dag duurzaam denken en bouwen!

CEO van Noven, Menno Janssens: ‘In België is ION op vlak van duurzame projectontwikkeling pionier. Ze gaan volledig mee in ons duurzaam verhaal, waar we bij elk project van begin tot einde het finale belang voor ogen houden: voor de eindgebruiker zo goedkoop en zo groen mogelijk energie produceren. Het is onze taak om bij elk ION-project dat duurzame verhaal goed te managen.’

Restwarmte

Die samenwerking resulteert in heel mooie projecten. Suikerpark in Veurne bijvoorbeeld is een referentie. ‘Het is één van de eerste warmtenetten in Vlaanderen dat 100% met industriële restwarmte gevoed zal worden. Die komt van de nabijgelegen chipsfabriek van PepsiCo, waar de warmte uit de damp van aardappelen gehaald wordt. Op termijn wordt de hele woonwijk verwarmd met industriële restwarmte.’

Lokaal elektriciteit opwekken

Ook het prestigieuze totaalproject Waterfront in Waregem illustreert perfect hoe ION samen met Noven volop de kaart van kwalitatief, ecologisch en duurzaam wonen en werken trekt. Een warmtepomp haalt warmte uit de grond en voorziet de bewoners van warm water, verwarming én koeling. Nog zo’n efficiënte technieken zijn twee daken vol zonnepanelen en een warmtekrachtkoppeling die lokaal elektriciteit en warmte maakt. ‘Een groot deel van de elektriciteit in Waterfront wordt lokaal opgewekt. Dat is niet alleen voordelig voor het milieu maar ook voor eigenaars en bewoners. Noven managet de volledige cyclus en volgt alle data en energiestromen op de voet op.’

Duurzame toekomst

The future is green. En veelbelovend, met nog heel wat duurzame samenwerkingen in de pipeline. Ook bij de herontwikkeling van de iconische KBC Boerentoren is Noven partner. ‘Dit wordt een heel interessante testcase voor riothermie’, licht Menno Janssens al een tip van de sluier. ‘Door onder andere warmte uit rioolwater te halen, willen we in de vernieuwde Boerentoren de primaire energiefactor met 45% doen dalen.’

‘Gebouwen spelen een heel grote rol als het over CO₂-uitstoot gaat. En dan is het bijzonder fijn dat een vooruitstrevende projectontwikkelaar als ION met ons in zee gaat en zo alle mogelijkheden op vlak van duurzame energie benut.’

Deel met anderen