Beste investeerder,

Normaalgezien zien we elkaar in het najaar voor het jaarlijks investeerdersevent PDF1. De huidige COVID-19 maatregelen laten ons momenteel niet toe dergelijke fysieke bijeenkomst te organiseren.​​​​​​
Via deze weg informeren we jullie toch graag over de stand van zaken van de lopende PDF1-projecten.

We laten graag de beelden spreken!