Suikerpark Veurne: waar de restwarmte van een chipsoven de buurt warm houdt

06/09/2021
in Duurzame toekomst

Nieuw leven

Zestien jaar nadat de suikerfabriek haar deuren moest sluiten, slaan Stad Veurne, WVI en ION de handen in elkaar en blazen ze terug leven in de site. Met behulp van Europese en Vlaamse subsidies en in samenwerking met Fluvius en Noven konden ze een warmtenet aanleggen dat ervoor zorgt dat de wooneenheden zelf geen individuele verwarmingsinstallatie nodig hebben. De restwarmte van de PepsiCo-fabriek wordt gerecupereerd en verdeeld via een ondergronds buizennet.

Klimaatneutraal in 2050

Een enorme stap in de goede richting, want Europa wil dat alle lidstaten tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, zullen we duurzame warmte dus maximaal moeten benutten. Dit warmtenet kan een voorbeeld zijn voor heel wat projecten in de toekomst: niet alleen zal de wijk volledig CO2-neutraal verwarmd worden, ook de CO2-uitstoot van de fabriek zal drastisch terugdringen zodra de koppeling van het warmtenet operationeel is.

Op naar een duurzame toekomst 

Het Suikerpark is nog maar een begin, want het is de bedoeling om met het warmtenet meerdere wijken in Veurne te verwarmen. En daar blijft het niet bij. Zonnepanelen op de Suikertoren staan garant voor hernieuwbare energie en ook het water uit de badkamers wordt gezuiverd en hergebruikt. Zo hoeven de inwoners zich nooit zorgen te maken over het onderhoud van de gasketels, en kiezen ze meteen ook voor betaalbare en eerlijke groene energie.