Stad Turnhout en ION kiezen voor 'slimme' mobiliteit met nieuwe cambio-standplaats in Niefhout

05/03/2015
in Duurzame toekomst

Stad Turnhout en projectontwikkelaar ION zorgen voor een Belgische primeur door een nieuwe standplaats voor een deelauto structureel te integreren in de nieuwe wijk Niefhout. Het stadsbestuur en de projectontwikkelaar trekken zo resoluut de kaart van duurzame mobiliteit.

Goedkoper en minder rompslomp

Autodelen biedt heel wat voordelen. De individuele gebruikers krijgen een alternatief voor de eigen auto aangereikt. Kiezen voor autodelen is niet alleen financieel voordeliger voor wie niet al te veel kilometers aflegt (minder dan zo’n 10 000 km per jaar). Het neemt ook alle rompslomp uit handen (geen papierwerk rond verzekeringen, geen onderhoud …). 

  • Parkeerdruk daalt 

Maar ook Stad Turnhout wint bij autodelen. ‘Elke deelauto haalt tot 13 private wagens van de straat. Zo zorgt autodelen voor een lagere parkeerdruk in onze stad. Bovendien gebruiken cambio-gebruikers vaker de fiets en het openbaar vervoer’ legt mobiliteitsschepen Marc Boogers uit. 

 

  • Autodelen in verkavelingsvoorschriften 

Omwille van deze win-winsituatie verankerde Stad Turnhout autodelen structureel in de verkavelingsvoorschriften voor de wijk Niefhout. Concreet engageert projectontwikkelaar ION zich tot het inrichten van een autodeelstandplaats voor minstens één deelvoertuig en de promotie ervan bij de inwoners van deze nieuwe wijk. 

 

  • Pioniers in België 

Met deze structurele maatregel vervult Stad Turnhout een pioniersrol in België. Nooit eerder werd het concept autodelen op dergelijke structurele manier geïntegreerd in de vergunningsprocedures van een nieuwe woonwijk. 

 

  • Zesde Turnhoutse cambio-wagen op komst 

Voor de praktische afwikkeling en organisatie op het terrein sloot ION een overeenkomst af met cambio autodelen. Die organisatie is al actief in Turnhout met vijf cambio deelauto’s verspreid over vijf standplaatsen. 

De bijkomende standplaats in Niefhout wordt binnen dit aanbod geïntegreerd. Zo kunnen ook de ongeveer 150 andere cambio-gebruikers in Turnhout gebruik maken van deze auto’s. Via een kennismakingspakket krijgen de nieuwe inwoners van de wijk bovendien de kans om autodelen te leren kennen. 

 

  • Focus op ‘slimme’ mobiliteit 

De innovatieve keuze om autodelen structureel te integreren binnen het woonproject zorgt samen met de ligging vlak bij het Turnhoutse station en het stadscentrum ervoor dat de focus van het project onder meer ligt op ‘slimme’ mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, autodelen). 

Die focus ligt volledig in lijn met de visie van Slim Turnhout waarbinnen de nieuwe woonwijk Niefhout kadert. Slim Turnhout is een samenwerking tussen Stad Turnhout, ION en PMV. Samen vormen zij de stationsomgeving van Turnhout in de komende jaren om tot een nieuwe buurt waar ‘slim’ wonen én werken mogelijk wordt gemaakt. 

 

  • Over cambio 

Cambio autodelen is een flexibele formule waarbij op verschillende plaatsen in de stad dag en nacht auto’s klaar staan voor de gebruikers (zowel particulieren als organisaties en bedrijven). De wagen kunt u reserveren en ophalen op een van de standplaatsen. U betaalt volgens het gebruik (tijdsduur en kilometers). Bovendien hebt u als gebruiker ook toegang tot alle andere wagens in de andere cambio-steden in België.