Leuven

 


Begin dit jaar gaf Louis Tobback de Leuvense sjerp door aan Mohamed Ridouani, een nieuwe burgemeester die vastbesloten is om zijn stad klaar te stomen voor de toekomst. Meer nog: een van zijn doelen is om Leuven volledig klimaatneutraal te maken. Met Leuven 2030 slaagde hij erin om heel wat partijen achter dat doel te scharen, waaronder ook ION. “Wij zijn graag actief in deze toekomstgerichte stad en starten hier binnenkort met het ambitieuze project Burenberg”, zegt CEO Kristof Vanfleteren.

 

Hoe is Leuven 2030 ontstaan?

Ridouani: “Toen ik jaren geleden Schepen van Leefmilieu was, stelde ik vast dat we de CO₂-uitstoot als stadsbestuur niet op ons eentje kunnen verminderen. Het is onmogelijk om zo’n uitdaging te tackelen zonder samen te werken. Daarom heb ik het voortouw genomen om Leuven 2030 op te richten. Het is een organisatie waar de stad één onderdeel van is, naast kennisinstellingen, ondernemers, semi-publieke instellingen, verenigingen en bewoners. Uit onze nulmeting bleek dat onze twee grootste werkpunten mobiliteit (25% van de uitstoot) en gebouwen (60%) zijn. Ondertussen zijn er dankzij het circulatieplan 30% meer fietsers in de binnenstad. We werken daarnaast aan de renovatie van oude gebouwen en groene, nieuwe projecten.”

Vanfleteren: “Toen wij hier begonnen met het project Burenberg, een site van twee hectare, werd ons gevraagd om partner te worden van Leuven 2030. Als CO₂-neutrale ontwikkelaar vinden wij het belangrijk om onze beloftes ook in de praktijk toe te passen. Dat doen we enerzijds omdat we ons maatschappelijk verantwoordelijk voelen, maar anderzijds ook omdat we voelen dat dit vanuit de omgeving een belangrijk topic wordt. De mensen zijn zelf vragende partij voor duurzame producten.”

“De architectuur moet goed zitten, maar de omgeving is minstens even belangrijk” – Mohamed Ridouani

Eén van de ambities van de stad is om wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Hoe willen jullie dat realiseren?

Vanfleteren: “Leuven behoort tot de duurste steden van Vlaanderen. Grond is schaars en er is veel vraag, dus moeten we nadenken over nieuwe vormen van wonen. Burenberg wordt een groot project, maar ook zeer divers. Er komen 300 woningen voor verschillende doelgroepen zoals senioren, andersvaliden en studenten. Er zijn zowel sociale woningen als klassieke en luxueuze appartementen voorzien.”

Ridouani: “Ook wij experimenteren met nieuwe manieren van wonen. We willen slim bouwen om de ruimte in onze groeiende stad optimaal te benutten.”

“Als stadsbestuur kunnen we de CO₂-uitstoot niet in ons eentje verminderen” – Mohamed Ridouani

Staan de Leuvenaars open voor zulke nieuwe woonvormen?

Ridouani: “Wij hebben een hoogopgeleide bevolking die kritisch is, maar ook kan mee redeneren. Ik ervaar dat men bereid is om anders te gaan wonen, op voorwaarde dat alle andere zaken in de stad in orde zijn: voldoende groen, recreatie, sport, cultuur … Daarom willen we de lat nu nog hoger leggen. De architectuur van een gebouw moet vanzelfsprekend goed zitten. Daar mogen we veel tijd en creativiteit in steken, maar de omgeving is minstens even belangrijk. Een goed aangelegd plein brengt mensen bijeen en geeft ze een veilig gevoel.”

Vanfleteren: “Absoluut. Wij ervaren ook dat elk project steun van de buurt nodig heeft. Onlangs organiseerden we hier in Leuven nog een buurtvergadering over Burenberg. Ik was eerlijk gezegd wat verrast over de bezorgdheden van de aanwezigen: ze wilden absoluut bomen om lokaal CO₂ te kunnen reduceren. We hebben dus afgesproken om samen naar een boomkwekerij te gaan en bomen te kiezen.”

“Grond is schaars, dus moeten we nadenken over nieuwe vormen van wonen” – Kristof Vanfleteren

Dus als projectontwikkelaar ben je niet enkel verantwoordelijk voor het project op zich?

Vanfleteren: “Uiteraard niet. Om iets te realiseren hebben wij een bouw- én omgevingsvergunning nodig. Op de Burenberg-site gelden bijvoorbeeld strikte regels over groene ruimte. Qua mobiliteit zien we een kentering: vroeger waren parkeerplaatsen bij elke woning een must. Nu krijgen we die soms niet meer verkocht. Mensen passen zich aan door deelauto’s te gebruiken, maar vooral door meer te fietsen.”

Ridouani: “We passen ons gedrag inderdaad aan. In het begin zijn mensen wat weigerachtig. Dat hebben wij ook ervaren toen we het nieuwe mobiliteitsplan voorstelden. Eenmaal de gedragsverandering er komt, zien de meesten er zelf de voordelen van in. Leuven is nu veiliger en aangenamer voor fietsers en voetgangers.”

“We willen onze beloftes ook in de praktijk toepassen” – Kristof Vanfleteren

Leuven

Deel met anderen