Sportcomplex Houthulst

Nieuw sportcomplex

Voor de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex in Houthulst keurde Sport Vlaanderen, onder bevoegdheid van minister Philippe Muyters, deze week een subsidie van 925.000 euro goed. Projectontwikkelaar ION start in 2018 met de bouw van een nieuwe turnhal, indoor tennisvelden, een nieuwe cafetaria nabij de huidige sporthal, een gebouw voor muziek en cultuur en een voetbaltribune met cafetaria. De komende 54 jaar krijgt de gemeente de site in erfpacht. 

We plaatsen hieronder het officiële bericht! 

PHILIPPE MUYTERS  
VLAAMS MINISTER VAN WERK  
BRUSSEL  – 19 december 2017 

20 miljoen euro voor sportinfrastructuur  

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft meer dan 20 miljoen euro subsidies toegekend aan 44 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. Volgend jaar kunnen initiatiefnemers opnieuw meedingen naar subsidies, dit keer voor een bedrag van 25 miljoen euro.  

Sinds zijn aantreden als Vlaams minister van Sport heeft Philippe Muyters consequent ingezet op de vernieuwing en uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen. “Dat was ook hoog nodig,” zegt minister Muyters, “Onze sporthallen en zwembaden waren zwaar verouderd en er waren grote tekorten. We moesten echt een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen indienen. En met succes. In deze oproep waren er 67 aanvragen, waarvan we er nu 44 kunnen honoreren.”   

Dat vraaggericht systeem is het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor private en publieke initiatiefnemers om projecten van bovenlokaal belang in te dienen. Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een commissie, waarna een ranking wordt opgesteld. 

Minister van Sport Muyters: “Bij deze eerste oproep in zijn soort konden we in totaal meer dan 20 miljoen euro toekennen aan 44 projecten. Dat maakt dat de volgende jaren over heel Vlaanderen door deze oproep alleen al ongeveer 127 miljoen euro in bovenlokale sportinfrastructuur geïnvesteerd zal worden. De projecten zijn heel divers en gaan van bovenlokale sporthallen en zwembaden tot klimhallen, bmx-parcours, atletiekpistes, hockeyterreinen en een ijsschaatspiste. Vlaanderen zal volgend jaar weer een heel stuk sportiever kleuren.”  

In maart volgend jaar kunnen opnieuw subsidieaanvragen worden ingediend. Door overdracht van budgetten van dit jaar is er 25 miljoen euro ter beschikking. “Het is mijn doel om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te brengen. En wat nodigt meer uit om aan sport te doen dan een mooie, moderne en goed ingerichte sporthal, klimmuur, sportterrein of zwembad,” zegt minister van Sport Muyters.  

Deel met anderen