Turnhout

 


Voor de ontwikkeling van een warmtenet in de wijk Niefhout in Turnhout ondertekenden Stad Turnhout, verkavelaar Slim Turnhout, projectontwikkelaar ION, warmtenetbeheerder Eandis en warmteproducent en -leverancier Veolia een samenwerkingsakkoord. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister Homans bevoegd voor Stedenbeleid. Het gaat om het eerste warmtenet in de Kempen. Het doel is om de sterktes van de partners te bundelen om zo concreet werk te maken van duurzame warmtenetten in de regio. IVEKA en Eandis zetten hier graag mee de schouders onder. 

VEKA, Eandis en warmtenetten 

De technologie van een warmtenet is sterk verwant aan de gasdistributie. IVEKA en Eandis hebben de kennis en de mankracht in huis om te zorgen voor warmtestudies, het ontwerp en de aanleg van infrastructuur te begeleiden, de aansluiting van de warmtebronnen en de aansluiting van verbruikers op het warmtenet te realiseren en nadien garant te staan voor de exploitatie van de installaties, tot en met de warmtewisselaar in de woning van de klant. ‘Dat alles sluit nauw aan bij de rol van IVEKA en Eandis om steden en gemeenten te ontzorgen in hun opdracht rond energievoorziening op het openbaar domein’ zei Paul Gistelinck, directeur Warmte bij Eandis. 

Slimme en betaalbare energie 

Samen met haar partners ION en PMV, wil Stad Turnhout binnen het project Slim Turnhout op oude industriële terreinen een nieuwe wijk ontwikkelen waar het slim wonen en werken is. ‘Daarbij leggen we de focus op modernisering en duurzaamheid. Die maken we hier concreet met de keuze voor een innovatieve technologie die zorgt voor duurzame energie’, klinkt Kristof Vanfleteren van projectontwikkelaar ION enthousiast. 

De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst is een signaal van het vertrouwen dat de stad en de andere projectpartners stellen in de distributienetbeheerders als aanspreekpunt en partner. 

Gericht investeren 

Eandis werkte samen met alle partijen, een grondige voorbereidende studie uit om van dit project een rendabele businesscase te maken. De potentiële zones voor afname in Turnhout zijn in kaart gebracht. Er is cliënteel. En er is de ambitie van alle partners om dit project succesvol te realiseren. Door stap voor stap te groeien, wordt werk gemaakt van een succesvol warmtenet, een meer duurzame energievoorziening en een verhoogde energie-efficiëntie in Turnhout. 

Duurzame energie voor meer dan een kwart van de Turnhoutse gezinnen 

In het voorjaar van 2016 kunnen de eerste bewoners van Niefhout al genieten van hun aansluiting op het warmtenet. Maar de ambitie reikt duidelijk tot buiten de stationsbuurt. 
‘Door het warmtenet in de toekomst uit te rollen naar andere Turnhoutse wijken, kunnen we de CO2-uitstoot op ons grondgebied verminderen’, legt burgemeester Eric Vos uit. ‘Daarom willen we op termijn zo’n 5 000 Turnhoutse gezinnen – of meer dan een kwart – via het warmtenet een duurzame en betaalbare verwarming bieden.’ aldus de burgemeester. 

Warm aanbevolen 

Een warmtenet is een veelbelovende technologie. Ze koppelt ‘warmtecomfort’ aan maximaal ‘energierendement’. Die energie-efficiëntie is dan weer goed voor de reductie van de CO2-uitstoot. 

De energie-efficiëntie van warmtenetten is ook een belangrijke factor in de rentabiliteit van warmteprojecten. Als ‘ecologie’ en ‘economie’ hand in hand gaan, is de kans op een succesvol project het grootst. 

Warmtenetten hebben de flexibiliteit om over te schakelen op de meest gunstige warmtebron van het moment, zonder dat er aanpassingen nodig zijn aan het achterliggende net. Bovendien zijn warmtenetten geschikt voor zowel huishoudelijke als industriële toepassingen. Die mix van mogelijkheden speelt in het voordeel van het ‘potentieel rendement’ voor investeringsprojecten. 

In veel Europese landen zijn al warmtenetten ontwikkeld, de technologie is niet nieuw. En ook in Vlaanderen is het investeringsklimaat voor warmtenetten aanwezig. Daarom zetten IVEKA en Eandis graag mee de schouders onder de uitbouw van warmtenetten in deze regio. 

Deel met anderen