Niefhout cambio

 

 


Wat uniek is, én een primeur voor Vlaanderen, is het samenwerkingsverband tussen stad Turnhout, cambio en de projectontwikkelaar/verkavelaar ION. Hierbij investeert de projectontwikkelaar in Cambio, zodat die sneller een wagen kan bijplaatsen. Ook gaat Cambio de bewoners van het project zelf aanmoedigen om over te schakelen op autodelen. 

Marc Boogers, schepen van mobiliteit van Stad Turnhout aan het woord

“Voor de stad biedt autodelen niets dan voordelen. Mensen die aan autodelen doen gebruiken samen dezelfde wagen en kopen dus geen eigen wagen, of geen 2de wagen. Zo haalt een Cambio deelwagen tot 12 auto’s van straat. Allemaal auto’s die niet meer moeten parkeren, wat voor een lagere parkeerdruk zorgt in de buurt. Anderzijds kunnen bewoners, die anders geen auto hebben, nu toch over een deelwagen beschikken. Minder vervoersarmoede dus. Ook wie bewust kiest om zich duurzaam met fiets en openbaar vervoer te verplaatsen, kan indien echt nodig eens over een wagen beschikken.” 

“Op termijn willen we in elke wijk een deelwagen. Maar aan het huidige groeitempo zou dat nog jaren duren. Veel deelwagens versneld bijplaatsen bleek financieel niet haalbaar voor cambio. Ondertussen werden projectontwikkelaars verplicht om veel ondergrondse parkeerplaatsen te bouwen. Ook de parkeerplaatsen die later niet meer nodig blijkt zijn wanneer een deel van de bewoners overstapt op autodelen. Stad Turnhout besloot deze vicieuze cirkel te doorbreken: de projectontwikkelaar mag iets minder parkeerplaatsen bouwen, maar moet in ruil een nieuwe deelwagen financieren. Dit blijkt een win-win-win situatie, en voor de projectontwikkelaar, en voor cambio, en voor stad Turnhout. Zo kunnen we toch sneller deelwagens bijplaatsen in de stad. Dit concept kadert ook in het “Green Deal Gedeelde Mobiliteit” project. Dit is een samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen, dat Stad Turnhout mee ondertekende en waar we onze knowhow delen.” 

Arne Allewaert van projectontwikkelaar ION aan het woord

“Onze maatschappij kent de laatste decennia een nooit geziene mobiliteitsexplosie. Het aantal verplaatsingen, de afstanden die we afleggen en het aantal voertuigen op de baan blijft toenemen. Geluidshinder, luchtvervuiling, inname van open ruimte, files en talrijke andere problemen die zwaar doorwegen op het leefmilieu zijn het onmiskenbare gevolg hiervan.” 

“Als CO2-neutrale ontwikkelaar hebben we hier in ons project ‘Niefhout’ dan ook bewust gekozen voor autoluwe groene ruimtes waar het aangenaam en veilig vertoeven is, op wandelafstand van allerlei voorzieningen zoals trein en bus.” 

“Met deze eerste cambio deelwagen willen we onze bewoners nog beter van dienst zijn en het pakket aan duurzame transportmiddelen uitbreiden. Naast de ecologische en economische voordelen van autodelen draagt dit ook bij tot de samenhang van de buurt, een warm sociaal contact tussen gelijkgestemde autodelers. Als ontwikkelaar danken wij dan ook de stad Turnhout en Cambio om deel te mogen uitmaken van dit pionierswerk.“ 

Geert Gisquière van Cambio aan het woord

“De Niefhoutsite is sowieso al ideaal gelegen vanwege de nabijheid van het station.  We zijn dan ook heel blij met de keuze van de stad en de projectontwikkelaar om nog sterker in te zetten op duurzame mobiliteit door te investeren in een autodeelstandplaats.  Dankzij de aanwezigheid van bus, trein en deelfiets aan het station en aangevuld met een deelwagen op de site zal voor veel bewoners de aankoop/het bezit van een eigen wagen wellicht minder urgent of helemaal overbodig zijn.  Ook de aankoop van een 2e wagen zal wellicht dikwijls vermeden kunnen worden.  We willen de stad en ION dan ook uitdrukkelijk danken voor deze bewuste keuze voor duurzame mobiliteit veeleer dan te investeren in meer parkeerruimte … een beslissing waarin zij trouwens een pioniersrol in Vlaanderen spelen en al andere steden en projecten tot inspiratie dienden.” 

“Concreet is de wagen op de Niefhoutsite beschikbaar vanaf vandaag. Dit zowel voor de bewoners van de site zelf als voor de andere inwoners van Turnhout die gebruik maken van cambio. Op die manier vult deze wagen het bestaande aanbod aan en telt cambio in Turnhout ondertussen 7 cambio deelwagens, verspreid over 6 ophaalpunten. Ca 200 Turnhoutenaars maken al gebruik van dit aanbod. We hopen dankzij het proefaanbod dat we de bewoners van de Niefhoutsite aanbieden nog heel wat extra mensen te kunnen overtuigen van de vele voordelen die autodelen biedt: gedurende maar liefst een half jaar krijgen zij volledige toegang tot de cambiodiensten zonder abokosten, … De ideale manier om cambio eens uit te proberen dus.” 

Deel met anderen