ION

 
Dat hoogstaande architectuur en duurzaamheid perfect passen binnen de hedendaagse grootschalige projectontwikkeling, bewijst ION met haar gestage groei.

Kwaliteit en uitbreiding

Om deze groei op te vangen en om de kwaliteit van haar dienstverlening te kunnen blijven garanderen en zelfs uit te breiden, heeft ION vorig jaar maar liefst zeven nieuwe medewerkers aangeworven. Ook dit jaar zullen minstens vijf nieuwe krachten worden ingeschakeld. Het betreft functies in alle departementen (business development, sales, administratie en support, financiën, juridische en technische dienst). Inmiddels werd ook een eigen ION Sales Team opgericht. 

Elke aanwerving is steeds weer een delicate evenwichtsoefening en een queeste naar daadkrachtige medewerkers die over de correcte kennis en expertise beschikken. Het is de bedoeling om – in lijn met de projecten die ION ontwikkelt – enkel topmensen aan boord te halen. Ben je zelf nog op zoek naar een nieuwe uitdaging, aarzel dan niet om ons droomteam te vervoegen... 

Deel met anderen