CO2-neutrale projectontwikkelaar

 

 


Sinds kort mag ION zich een CO2-neutraal bedrijf noemen. ION liet zich doorlichten door het gerenommeerde CO2logic en op basis van deze audit compenseerde ION zijn CO2-uitstoot, waardoor het vandaag een echt CO2-neutraal bedrijf is. 

De eerste

CO2logic bracht de CO2-uitstoot van ION in kaart. Daaruit blijkt dat het bedrijf (in 2015) het equivalent van 50 ton koolstofdioxide uitstoot. 

Op basis van de doorlichting formuleerde CO2logic ook enkele aanbevelingen die de ecologische voetafdruk kunnen reduceren. Sommige daarvan zijn erg eenvoudig in praktijk te brengen; zoals het zorgen voor een correcte bandendruk van de bedrijfswagens. Deze simpele ingreep kan een reductie van de CO2-uitstoot betekenen van maar liefst 5% (ofte 1,5 ton CO2) op jaarbasis. 

ION besloot een dergelijke analyse jaarlijks te laten uitvoeren. Enerzijds met het oog op de vermindering van de eigen CO2-uitstoot en anderzijds met het oog op een jaarlijkse “offsetting” van deze uitstoot. Offsetting betekent dat bedrijven hun uitstoot kunnen compenseren door het elders reduceren van eenzelfde uitstoot. In casu zal ION voor dit jaar een project steunen om bomen te redden in Oeganda, waar 95% van de bevolking afhankelijk is van hout en houtskool voor de bereiding van warme maaltijden. Het project voorziet in de levering van (lokaal aan te kopen) houtstoven. Elke stoof vermindert de CO2-uitstoot met maar liefst 40%. Daarnaast beperkt het gebruik van de houtstoven ook aanzienlijk de uitstoot van schadelijke rook die kan leiden tot ademhalingsziekten; in Afrika nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen. 

Met het gebruik van voornamelijk groene stroom wist ION reeds de ecologische voetafdruk aanzienlijk te beperken (goed voor een besparing van 7,6 ton CO2). Met de analyse door CO2logic zet het bedrijf een volgende stap in de goede richting. ION wil een soortgelijke doorlichting elk jaar laten uitvoeren met als doel de CO2-uitstoot verder te blijven verlagen en zowel medewerkers als andere bedrijven aan te sporen dit voorbeeld te volgen. 

Deel met anderen