Sportcomplex Houthulst

 Burgemeester & Schepencollege van Houthulst, projectontwikkelaar ION uit Waregem en bouwbedrijf Furnibo uit Veurne legden op 11 april de eerste steen van een PPS-project dat op 30 november 2018 in gebruik zal worden genomen onder de noemer Vrijetijdscampus Houthulst. Op 6 oktober 2018 is er wel al een lanceringsevenement waarop de inwoners van Houthulst kunnen kennismaken met de zo goed als afgewerkte gebouwen. 

De vrijetijdscampus komt op de terreinen rond de huidige sporthal in de Jonkershovestraat en omwat zowat 7,4 hectare. Het wordt een compleet nieuwe site waarbij de bestaande gebouwen gerenoveerd en geïntegreerd worden in een amalgaam van nieuwe multifunctionele gebouwen voor sport en cultuur. Ook de outdoor sportterreinen worden heraangelegd met o.m. twee nieuwe voetbalvelden, een voetbaltribune met kantine, en twee padelterreinen. Uniek is dat alle gebouwen en buitenterreinen met elkaar verbonden worden door een rood steentapijt dat refereert aan een baan uit een atletiekpiste en zich als een logische (be)wegwijzer(ing) manifesteert tussen indoor en outdoor. 

Publiek-Private Samenwerking

Voor de realisatie van de campus ging het gemeentebestuur Houthulst een Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan met projectontwikkelaar ION uit Waregem. De gemeente verkocht de gronden aan ION voor 1,4 miljoen euro en ION geeft de site na oplevering in erfpacht aan de gemeente. “Voor het grootste project sinds het ontstaan van onze gemeente vroegen we aan ION om een ruimtelijk totaalconcept uit te werken dat tot een functionele en kwaliteitsvolle invulling van de vrijetijdscampus heeft geleid. Het is een investering voor onze inwoners en een investering in de toekomst van onze gemeente. Bovendien is het een investering die verder zal bijdragen aan de eigen identiteit, het dynamische karakter van Houthulst en de verdere groei en bloei van onze gemeente,” aldus Ann Vansteenkiste, Burgemeester van Houthulst. 

Renovatie & nieuwbouw 

Het masterplan voor de gebouwen, de infrastructuur, de accommodatie en de inplanting werd alvast ontwikkeld en goedgekeurd na intensief overleg met het gemeentebestuur en de lokale sportverenigingen, en in nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen (Vlaamse Gemeenschap) die voor 925.000 euro subsidieert. 

De bestaande sporthal (1.250m2) en de zalen voor judo en tafeltennis worden dus gerenoveerd en zullen beantwoorden aan alle bestaande normen qua energieprestaties, veiligheid en afwerking. De ingang van de sporthal wordt wel verplaatst naar de achterkant want ook het parkeerterrein wordt verplaatst naar de Paardedreef en komt dus lateraal naast de sporthal. Bovenop de sporthal komt een nieuwe cafetaria van bijna 500m2. Deze cafetaria wordt volledig beglaasd langs de gevelzijde en vormt het hart van de campus omdat men van daaruit zowel kan inkijken als uitkijken op de nieuwe gebouwen en de outdoor sportterreinen. De nieuwbouw omvat een turnzaal (1.000m2, een tenniszaal (1.300m2), en een muzieklokaal (475m2). De tenniszaal is zo geconcipieerd dat ze eveneens als polyvalente zaal kan fungeren voor o.a. schoolfeesten, eetfestijnen, seniorenevents,… 

Outdoor komen er twee heraangelegde voetbalvelden, een met kunstgras en een met natuurgras. Een nieuwe voetbaltribune met kantine, kleedkamers, technische locatie en toiletten worden opgetrokken tussen de twee voetbalvelden. ION legt ook nog twee bijkomende velden aan voor padel, een racket- en balsport voor twee of vier spelers, die zich nog het best samenvat als een mix van tennis en squash. 

Kristof Vanfleteren, Managing Partner van ION: “Voor ons wordt Vrijetijdscampus Houthulst een zeer mooie referentie en ION is dan ook bijzonder fier op de unieke samenwerking met de gemeente Houthulst. Met deze PPS kunnen we onze veelzijdigheid, snelheid, creativiteit en multidisciplinaire aanpak onderstrepen, gezien we instaan voor zowel de realisatie en financiering van de volledige sportsite als de ontwikkeling van een residentiële verkaveling in het centrum van de gemeente”. ION doet voor de campus overigens een beroep op bouwbedrijf Furnibo uit Veurne, architectenbureau A1 Planning uit Oostende en studiebureau Lobelle uit Jabbeke. 

Ook residentiële verkaveling 

In de PPS tussen gemeente Houthulst en ION werd tevens de verkoop van een verkavelingssite opgenomen. Vanaf midden oktober 2018 wordt gestart met het bouwen van een 32-tal woonentiteiten en een groen binnenplein dat een doorsteek heeft naar de Kerkstraat. Het gaat om de site van de Broeders Xaverianenstraat, het huidige voetbalplein van KWS Houthulst in hartje Houthulst. 

Het wordt een tuinwoonwijk met zowel koppelbouw (twee half alleenstaande woningen met één gemeenschappelijke muur) als rijhuizen waarvan een aantal met inpandige garages. Veel tuinen zijn achteraan bereikbaar via een kruiwagenpad en dus ook vlot toegankelijk met de fiets. Op het binnenplein kunnen kinderen uit de wijk spelen of kunnen mensen tot rust komen op een zitbank. Naast de verkaveling komt er nog een appartementencomplex ter hoogte van de Kerkstraat. 

www.houthulst.be 
www.ion.be 

Deel met anderen