Groene omgeving in Burenberg

ION draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en dat uit zich duidelijk in elk van onze projecten. Zoals Burenberg in Leuven bijvoorbeeld, een sterk staaltje van duurzaam bouwen waar een innovatief warmtenet en een slimme waterhuishouding hand in hand gaan met een groene woonomgeving.

Energy-neutral

We streven ernaar om van Burenberg een energieneutraal project te maken. Dit doen we door de energiebehoefte te minimaliseren en volop in te zetten op lokaal geproduceerde, hernieuwbare energie. De verwarming gebeurt via een warmtenet, waarbij de warmte op basis van geothermie centraal opgewekt wordt op de site zelf. Dankzij dit warmtenet kunnen alle appartementen en eengezinswoningen ook gekoeld worden.

Keep it warm

Dankzij het gebruik van warmtepompen voor verwarming en (passieve) koeling, in plaats van traditionele methodes zoals gas en airco, kan Burenberg zijn ecologische voetafdruk met 80% verkleinen. Ook het gebruik van zonnepanelen zorgt voor hernieuwbare, lokaal geproduceerde energie. De gebouwen zijn georganiseerd volgens een getrapt model dat inspeelt op de oriëntatie van het gebied. Daardoor wordt het dakoppervlak van elk gebouw optimaal blootgesteld aan de zon en wekken de panelen een optimale hoeveelheid aan milieuvriendelijke energie op.

NZE (nearly zero energy) as guideline

Deze ingrepen resulteren in een project waar zo goed als alle woningen voldoen aan de BEN-normen. Dat staat voor Bijna EnergieNeutraal, een term die gebruikt wordt voor woningen die weinig energie verbruiken voor hun verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Ze halen hun energie voornamelijk uit groene energiebronnen.

Burenberg Leuven investeren

Be smart about water

De afgelopen jaren werd ons land meermaals geteisterd door periodes van langdurige droogte. Daardoor groeit het besef dat een optimale waterhuishouding onmisbaar is. Drie elementen staan daarbij voorop: recuperatie, infiltratie en groendaken. Er wordt in Burenberg volop ingezet op een maximale waterrecuperatie, wat het verbruik van vers drinkwater tot 40% reduceert. Daarnaast laten we het overtollige hemelwater maximaal op de eigen site infiltreren. Dankzij een doordacht ontwerp, waarbij de ondergrondse parking maximaal onder de gebouwen ligt, kan het hemelwater ongehinderd infiltreren in de tuinen op volle grond.

Green living in the city

De uitgestrekte parktuin, die als een groene long de site van zuurstof voorziet, speelt hier de hoofdrol. Dit kloppende hart van Burenberg wordt een heus stiltegebied, waar ook de buurtbewoners welkom zijn om even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Voor de bewoners van Burenberg wordt deze schitterende groene ruimte de centrale ontmoetingsplek.

Aangename dynamiek

De tuin zelf bestaat uit twee terrassen, op verschillende niveaus volgens de heuvelflank, wat voor een aangename dynamiek zorgt. Een centrale trap verbindt de twee delen en er komt ook een helling. Op die manier blijven de terrassen toegankelijk voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

Variatie troef

In de parktuin staat biodiversiteit voorop. De graszones blijven beperkt tot de centraal gelegen functionele zones - de plekken waar je kan zitten of picknicken en waar de kinderen kunnen spelen. Aan de randen ligt de klemtoon op kleurrijke bloemenweides, bloemenborders, diverse inheemse bomen … De grote lindeboom aan het klooster blijft bewaard, terwijl er daarnaast vooral nieuwe toekomstbomen aangeplant worden. Deze variatie in beplanting levert niet alleen een prachtig uitzicht op, ook ecologisch biedt deze biodiversiteit een mooie meerwaarde.

Groene ontmoetingsplek

In de drie grote collectieve privétuinen, die toegankelijk zijn voor de bewoners van de aangrenzende gebouwen, is biodiversiteit eveneens het sleutelwoord. De tuinen worden uitgewerkt als eetbare tuinen: weelderige groene plekken, met borders, struiken, bomen en klimplanten, waarbij de nadruk ligt op soorten met eetbare vruchten of bladeren.

Leuven Burenberg

Honouring history

In een ander register, maar evengoed een belangrijk aspect van het duurzaamheidsverhaal, situeert zich de duurzame renovatie en integratie van het bestaande erfgoed op de site. Dit uit zich concreet in de herbestemming van het oude kloostergebouw en de voormalige authentieke kapel. Deze historische gebouwen worden kwalitatief getransformeerd met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden.

Sustainable mobility

Een andere essentiële pijler van het duurzaamheidsverhaal in Burenberg is mobiliteit. De site wordt volledig verkeersluw en daarmee zetten we volop in op het STOP-principe, waarbij de voorkeur uitgaat naar Stappen, dan Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en als laatste naar Personenwagens. Verder komen er over de hele site gebruiksvriendelijke fietsenstallingen, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers, alsook laadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s.

Duurzaamheid is een belangrijke, maar zeker niet de enige troef waarmee project Burenberg kan uitpakken. Ontdek hier de verschillende woningtypes in deze nieuwe buurt, alsook hun talloze pluspunten.

Deel met anderen