Burenberg duurzaam project Leuven

Wie 5 jaar geleden een bijna-energieneutrale woning liet bouwen was vooruitstrevend, vandaag zijn BEN-woningen de norm. Sinds 2021 is het namelijk verplicht om nieuwbouwwoningen in Vlaanderen ‘BEN’ te bouwen. Dat is een positieve evolutie, want BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Wat toch nodig is aan energie halen we maximaal uit groene bronnen. Het heeft dus een ecologisch voordeel en ook voor jouw maandelijkse energierekening is het interessant.

Brikkerij 4 privépark

De BEN-norm

In 2006 werd een Europese energienorm vastgelegd waarbij alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 een E-peil moeten hebben van 30 of lager. Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is in standaardomstandigheden. Hoe lager dat cijfer, hoe beter. De afgelopen jaren was het een uitdaging om ervoor te zorgen dat we deze norm haalden, maar door nieuwe (isolatie)technieken, principes van energieopwekking en slimme ontwerpen is het vandaag perfect mogelijk.

Volgende eisen maken een woning BEN:

  • Een E-peil van 30 of lager (drukt uit hoe energiezuinig het gebouw is).
  • Een S-peil van 31 of lager (drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit).
  • Een netto energiebehoefte voor verwarming die maximaal 70 kWh/m2 bedraagt.
  • Enkele wettelijke regels rond risico op oververhitting.

Premies

Niet alleen de lage energiefactuur en de kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zijn interessant. Ook de premies waar je recht op hebt zijn de moeite waard. Als het toegekende E-peil van jouw woning aanzienlijk lager is dan de norm, krijg je automatisch een vermindering van de onroerende voorheffing. Onder bepaalde voorwaarden is het zelfs mogelijk om een premie van netbeheerder Fluvius te krijgen.

Wat doet ION?

Uiteraard doen wij er alles aan om mee te innoveren en niet achter de feiten aan te lopen. Door bijvoorbeeld in te zetten op (gemeenschappelijke) zonnepanelen en geothermische warmtepompen hebben we al wooneenheden gerealiseerd waar het E-peil 0 is. Dat wil zeggen dat we evenveel energie opwekken als verbruiken, het zijn dus energieneutrale woningen. Let op: dit wil niet zeggen dat er geen energiefactuur aan te pas komt. Wel zullen die kosten aanzienlijk lager zijn omdat de energie die je gebruikt in balans is met de energie die je aanlevert.

Suikerpark

Wat is een geothermische warmtepomp?

Die zorgt ervoor dat er speciale koude vloeistof in de grond gepompt wordt aan de hand van een buizensysteem. Doordat de natuurlijke warmte van de aarde deze buizen en de vloeistof erin gaat opwarmen, krijgen we toegevoegde energie. Ook het warmtenet in Suikerpark Veurne, waarbij we de huizen verwarmen met restwarmte van de PepsiCo-fabriek, is een hedendaags voorbeeld van een duurzame oplossing.

Bij ION blijven we vooruitkijken en innoveren. We kiezen voluit voor een duurzame wereld!

Bekijk hier welke woonprojecten op de planning staan!

Deel met anderen