Dit is de Privacy Policy van ION Residential Platform NV (hierna “IRP” of “wij”).

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. Wij raden u dan ook aan om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd.

Deze versie van de Privacy Policy werd op 27 juni 2022 voor het laatst gewijzigd.

Andere relevante voorwaarden voor het bezoek aan en gebruik van onze website(s) zijn terug te vinden in onze Gebruiksvoorwaarden en in onze Cookie Policy, die samen met deze Privacy Policy één geheel uitmaken en gezamenlijk van toepassing zijn bij uw bezoek aan de website(s).

In geval van vragen of bezorgdheden kan u ons te allen tijde contacteren via de onderstaande gegevens (zie Titel I).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

IRP of een vennootschap binnen de IRP-groep, desgevallend de vastgoedvennootschap die uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar activiteiten (bv. de vennootschap die eigenaar is van het gebouw waarmee u een (huur)contract hebt gesloten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Dit betekent dat die vennootschap bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

IRP is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vredestraat 53, 8790 Waregem en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0764.473.727.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een privacyverantwoordelijke aangesteld die uw contactpersoon is voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de privacyverantwoordelijke vindt u onder Titel IX van deze Privacy Policy.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verzamelen uw gegevens op drie manieren.

De gegevens die u ons zelf bezorgt

In de eerste plaats ontvangen wij uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf met ons deelt, via de website(s) of daarbuiten.

 • Dat kan bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze website(s) zijn, via e-mail of via sociale media. U kan deze contactformulieren gebruiken om ons een vraag te stellen of om bepaalde informatie op te vragen, bijvoorbeeld wanneer u als huurder of koper geïnteresseerd bent in een bepaald pand of wanneer u als pand- of grondeigenaar met ons wenst samen te werken. In het contactformulier dient u de verplichte informatie (nl. met een sterretje) op te geven en kan u ons een persoonlijke boodschap sturen.
 • Ook wanneer u ons kantoor bezoekt, kunnen wij gegevens van u ontvangen die u zelf verstrekt.
 • Verder bezorgt u ons uw gegevens wanneer u zich inschrijft via de website(s) om marketing per (elektronische) post te ontvangen, alsook om uitnodigingen voor events te ontvangen.
 • U verstrekt bovendien ook zelf uw persoonsgegevens wanneer u een visitekaartje geeft aan één van de medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke of ons een e-mail stuurt of telefoneert.
 • Verder verstrekt u uw gegevens zelf wanneer u geïnteresseerd bent in een bepaald project van de Verwerkingsverantwoordelijke en op die manier (bijvoorbeeld als huurder, als pand- of grondeigenaar) via immowebsites contact opneemt met een medewerker van de Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Ook wanneer u een overeenkomst met ons sluit (bijvoorbeeld: een huurovereenkomst) ontvangen wij uw persoonsgegevens.
 • U verstrekt uw persoonsgegevens bovendien ook zelf wanneer u aan ons een identificatieformulier voor fraudepreventiedoeleinden verstrekt.

Zo kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • identificatiegegevens bv. uw naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboorteplaats- en datum, nationaliteit; nummer identiteitskaart of paspoort; vervaldatum geldigheid identiteitskaart of paspoort; politiek prominente persoon of in familie en functie/connectie, kopieën van identificatiedocumenten (zoals uw identiteitskaart), ondernemingsnummer;
 • financiële gegevens bv. uw BTW-nummer, loonfiches (bv. als potentiële huurder);
 • andere informatie die u ons bezorgt. Een voorbeeld van andere informatie die u ons bezorgt zijn gegevens over uw voorkeuren, zoals bijvoorbeeld het pand waarin u geïnteresseerd bent, het soort marketing dat u wenst te ontvangen, de vacature waarvoor u solliciteert etc.

De gegevens die wij van derden krijgen

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook ontvangen van derde partijen, zoals externe makelaars, vastgoedmanagers, investeerders, uitzend- en interimkantoren of van uw werkgever of de rechtspersoon namens wie u optreedt.

Dat laatste is bv. het geval wanneer wij een overeenkomst hebben met een contractspartij (bv. een leverancier of aannemer) voor wie u werkzaam bent of voor wiens rekening u diensten levert aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

Daarenboven kunnen wij ook gegevens over u van derden (natuurlijke personen of rechtspersonen) verkrijgen voor fraudepreventiedoeleinden, en meer bepaald wanneer u als natuurlijke persoon bent tussengekomen in een verrichting, wanneer u optreedt als lasthebber van de derde, wanneer u bestuurder bent van de derde en, in het geval van trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies eveneens wanneer u oprichter of protector van de derde bent.

Het gaat hierbij om identificatiegegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, geslacht, geboorteplaats- en datum, nationaliteit, nummer identiteitskaart of paspoort, vervaldatum geldigheid identiteitskaart of paspoort, politiek prominente persoon of in familie en functie/connectie, uw bevoegdheid om de derde te verbinden, uw benoeming, kopie van uw identiteitskaart etc.

De gegevens die we automatisch verzamelen

Verder verwerken wij bepaalde gegevens via cookies op onze website(s) zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, het aantal paginabezoeken, of u een unieke bezoeker bent etc.

Bepaalde van die gegevens laten ons toe om u te identificeren als natuurlijke persoon of kunnen aan u worden gelinkt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Deze gegevens kwalificeren daardoor als persoonsgegevens, waardoor deze Privacy Policy eveneens van toepassing is. Meer informatie over cookies is terug te vinden in de Cookie Policy.

Ook bepaalde niet-direct identificerende gegevens worden door ons verwerkt via cookies wanneer u onze website(s) bezoekt, zoals bijvoorbeeld het type browser die u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt, uw taalvoorkeur, uw locatie en het tijdstip en de duur van uw bezoek

Daarnaast kan de Verwerkingsverantwoordelijke ook camerabeelden verwerken (inclusief geluid en bv. tijdstip van aankomst in kantoorgebouwen) om de veiligheid in haar gebouwen van haar medewerkers en andere bezoekers te verhogen.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ook foto’s en video’s van u nemen wanneer u onze evenementen bezoekt. ​​

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Om uw vragen te beantwoorden

Als u ons contacteert (bv. via één van de contactformulieren op de website(s), via e-mail, sociale media of het sollicitatieformulier op de website(s)), zullen wij de persoonsgegevens die u ons bezorgt, gebruiken om met u in contact te treden en om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor verwerken wij gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, uw interesse, uw correspondentie met ons en alle andere gegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om de vragen die ons worden gesteld te kunnen beantwoorden.

Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketing doeleinden

Wij verwerken gegevens voor prospectie- en promotiedoeleinden en (direct) marketing. Hierdoor kunnen wij u op de hoogte brengen van onze projecten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld uitnodigen voor en herinneren aan onze evenementen.

We verwerken hiervoor hoofdzakelijk persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Daarnaast verwerken wij ook gegevens over uw voorkeuren, zoals bijvoorbeeld uw voorkeurslocatie op basis van een pand waarin u in het verleden interesse heeft getoond etc.

Wij verwerken deze gegevens hetzij op grond van uw toestemming, hetzij op grond van ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. Zo hebben wij een gerechtvaardigd belang (“soft opt-in”) om u elektronische berichten over onze activiteiten te sturen wanneer u reeds een klant bent van de Verwerkingsverantwoordelijke. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming terug in te trekken of om bezwaar te maken (zie Titel VIII).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens eveneens verwerken om u gepersonaliseerde informatie of reclame te sturen. Daartoe verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw adres.

Wij kunnen een profiel ontwikkelen op basis van uw online gedrag. In dit profiel houden wij rekening met uw voorkeuren en interesses, bijvoorbeeld met betrekking tot de pagina's die u hebt bezocht, de links waarop u hebt geklikt, de projecten die u hebt bekeken en andere projecten die u zouden kunnen interesseren. Wij ontvangen deze informatie via cookies die op onze website zijn geplaatst. Op basis van de in het profiel verzamelde informatie kunnen wij u informatie en advertenties sturen zoals informatie en advertenties met betrekking tot projecten die bij uw profiel passen of die u zouden kunnen interesseren.

Verder kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden, zoals Facebook, om doelgroepen en lookalike doelgroepen te identificeren, zodat wij onze producten en diensten kunnen adverteren aan personen met een soortgelijk profiel. Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens verwerken zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, uw functie, de naam van uw onderneming, uw voorkeurstaal, en specifieke producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent.

Wij kunnen een profiel van u maken en u gepersonaliseerde (direct) marketing sturen op basis van uw toestemming wanneer u de cookies accepteert die deze informatie vastleggen. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden op elk moment in te trekken (zie Titel VIII).

Meer informatie over het gebruik van cookies door de Verwerkingsverantwoordelijke vindt u in onze Cookie Policy.

Om (tevredenheids)enquêtes uit te voeren

Wij verwerken uw gegevens met het oog op het uitvoeren van (telefonische) (tevredenheids)enquêtes. In het kader van deze enquête bezorgen wij uw persoonsgegevens (waaronder uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, het goed dat u huurt of zal huren) aan gespecialiseerde dienstverleners, zoals Profacts.

Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om naar de tevredenheid van onze klanten te peilen. Indien u niet wenst deel te nemen aan deze telefonische bevraging kan u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde via de contactgegevens vermeld in Titel IX.

Om wedstrijden te organiseren

Wij verwerken uw gegevens met het oog op het organiseren van wedstrijden. In het kader van deze wedstrijden, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, alsook de persoonsgegevens die u ons zelf bezorgt bijvoorbeeld via het wedstrijdformulier bij deelname. In het kader van deze wedstrijden kunnen wij diezelfde persoonsgegevens eveneens delen met gespecialiseerde dienstverleners, zoals Profacts, en met andere partijen waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt voor het organiseren van de wedstrijden. 

Wij verwerken deze gegevens hetzij op grond van uw toestemming, hetzij op grond van ons gerechtvaardigd belang om u in staat te stellen te kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming terug in te trekken of om bezwaar te maken (zie Titel VIII).

Om onze diensten te kunnen aanbieden en onze activiteiten te kunnen uitoefenen

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens om haar activiteiten uit te oefenen, haar diensten te kunnen aanbieden, opzetten, onderhouden, ondersteunen en verbeteren, haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren en voor administratieve doeleinden.

Zo zal IRP bijvoorbeeld uw gegevens verwerken om een overeenkomst met u te negotiëren (bijvoorbeeld om offertes op te maken) of om u een factuur voor de geleverde diensten te bezorgen.

We verwerken hiervoor hoofdzakelijk persoonsgegevens zoals:

 • uw identificatiegegevens (zie titel II);
 • financiële gegevens (zie titel II);
 • gegevens over uw persoonlijke voorkeuren in het kader van de diensten die de Verwerkingsverantwoordelijke aan u levert, zoals bijvoorbeeld het pand waarin u geïnteresseerd bent;
 • correspondentie met de Verwerkingsverantwoordelijke. 

Wij verwerken deze gegevens op grond van uw verzoek om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, op basis van de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, onze overeenkomsten te kunnen uitvoeren en/of onze activiteiten te kunnen uitoefenen.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van fiscale verplichtingen.

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, transactiegegevens en alle gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor fraudepreventie

Hoewel IRP geen onderworpen entiteit is in de zin van de Belgische Witwaspreventiewet[1], past zij bepaalde principes uit die Witwaspreventiewet mutatis mutandis toe in het kader van haar activiteiten met het oog op het voorkomen van fraude. IRP doet hetzelfde om erover te waken dat financiële embargo’s worden nageleefd.

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroep, ondernemingsnummer, nummer identiteitskaart of paspoort, vervaldatum geldigheid identiteitskaart of paspoort, politiek prominente persoon (of familie) en functie/connectie, kopieën van identiteitskaart of paspoort etc.

Wij verzamelen deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan en fraude te verhinderen

Voor leveranciersbeheer

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van het beheer van onze leveranciers (bv. onze aannemers).

Het gaat hierbij om gegevens zoals uw naam, e-mailadres en, in bepaalde gevallen, uw cv en/of de referenties naar uw eerdere werkzaamheden, die ons worden verstrekt door onze contractspartij.

De verwerking van de gegevens is dan gebaseerd op de uitvoering van onze overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang om onze overeenkomsten met onze leveranciers te kunnen uitvoeren.

Voor het technisch en functioneel beheer van onze website(s), het bijhouden van statistieken en het opslaan van zoekvoorkeuren

Wij verwerken persoonsgegevens verkregen via cookies voor het technisch en functioneel beheer van onze website(s), om ervoor te zorgen dat onze website(s) gemakkelijk te gebruiken zijn, om statistieken te verzamelen (bv. om het bezoekersaantal van de website(s) te meten en om de meest bezochte pagina’s te meten) en om uw zoekvoorkeuren op te slaan. Via uw gegevens kunnen wij onze website(s) beveiligen en nagaan hoe onze website wordt gebruikt waardoor wij de inhoud en de lay-out ervan kunnen verbeteren.

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, uw taalvoorkeur, uw locatie en het tijdstip en de duur van uw bezoek.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming (via onze cookiebanner) of op het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om een goed functionerende en veilige website en pagina's met voor u relevante inhoud aan te bieden.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door de Verwerkingsverantwoordelijke, zie onze Cookie Policy.

Voor de beveiliging van de gebouwen van IRP (camerabewaking)

IRP heeft op bepaalde plaatsen aan en in de gebouwen van haar voorzieningen bewakingscamera’s geplaatst om de veiligheid in haar gebouwen van haar medewerkers, haar cliënten en andere bezoekers te verhogen.

Wij verzamelen deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om te voorzien in de veiligheid van eenieder binnen onze (kantoor)gebouwen en onze bedrijfsactiva te beschermen.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

U mag erop rekenen dat wij uw privacy zoveel als mogelijk beschermen. In deze context willen wij het delen van uw persoonsgegevens met derden minimaliseren.

 • De vastgoedvennootschappen binnen de IRP-groep doen een beroep op IRP en IRP doet op haar beurt een beroep op ION Real Estate Services NV (“ION RES”) voor verschillende vormen van dienstverlening, in het kader waarvan verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden.
 • De vastgoedvennootschappen binnen de IRP-groep geven persoonsgegevens door aan IRP om diensten te kunnen leveren, om aan fraudepreventie te doen, om aan wettelijke verplichtingen tegemoet te komen etc.
 • De Verwerkingsverantwoordelijke doet een beroep op vastgoedmanagers voor onder meer het beheer en onderhoud van haar vastgoed, in het kader waarvan een verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden.

In dit kader heeft de Verwerkingsverantwoordelijke met de vastgoedmanager een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Daarnaast geeft de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens door aan een externe partij die zelf ook als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert, zoals bijvoorbeeld notarissen, banken, verzekeraars, externe adviseurs, externe projectontwikkelaars, externe makelaars, gemeenten etc. wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren. Daarnaast kan de Verwerkingsverantwoordelijke eveneens persoonsgegevens delen met partijen in het kader van wedstrijden.
 • Wij kunnen persoonsgegevens ook delen met bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn die gegevens op te vragen of aan wie wij informatie moeten doorgeven, alsook wanneer dit wettelijk verplicht is of naar aanleiding van een (gerechtelijke) procedure.
 • Ten slotte kunnen wij bij een reorganisatie, splitsing, inbreng van bedrijfstak, fusie of verkoop van de onderneming alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde (partij)en.

Sturen wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte?

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens zelf niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Sommige Persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden opgeslagen of overgedragen voor de beschreven doeleinden. Het is mogelijk dat deze overdracht plaatsvindt via dienstverleners die buiten het grondgebied van de EER zijn gevestigd of die gegevens opslaan op servers die zich buiten de EER bevinden of toegankelijk zijn.

Als dat het geval is, zal de Verwerkingsverantwoordelijke erover waken dat er een adequaatheidsbesluit (artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bestaat voor het land waarnaar gegevens worden doorgestuurd of dat er standaardcontractbepalingen (artikel 46, lid 2 AVG) worden gesloten, dan wel dat andere passende waarborgen worden genomen in overeenstemming met Hoofdstuk V van de AVG.

Indien u vragen heeft over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER of indien u een kopie van de relevante documenten wenst te verkrijgen, kunt u een gedateerd en ondertekend verzoek indienen bij de Verwerkingsverantwoordelijke (cf. contactgegevens onder Titel IX).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens en hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, rekening houdende met eventuele wettelijke bewaarplichten.

Hierna volgt een (niet-limitatief) overzicht van de belangrijkste bewaartermijnen die IRP tracht na te streven. De Verwerkingsverantwoordelijke kan (persoons)gegevens in elk geval langer bewaren in het kader van een (dreigende) klacht, een geschil of een onderzoek. 

 • Persoonsgegevens in contracten (zoals bv. koop- en huurovereenkomsten, maar ook overeenkomsten met dienstverleners van de Verwerkingsverantwoordelijke): bewaard voor een minimum van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst.
 • Camerabeelden van beveiligingscamera’s: bewaard voor een maximale termijn van 1 maand (tenzij de persoonsgegevens vereist zijn voor verder onderzoek wanneer een incident zich heeft voorgedaan).
 • Persoonsgegevens van prospecten:
 • die het contactformulier op de website hebben ingevuld: bewaard gedurende een redelijke periode nadat de (eventuele) acties die zijn ondernomen naar aanleiding van het ingediend contactformulier zijn afgerond.
 • die zich via de website hebben ingeschreven voor het ontvangen van marketing van de Verwerkingsverantwoordelijke: bewaard totdat a) een verzoek tot uitschrijving is ontvangen, b) het e-mailadres niet meer juist is (indien verzonden e-mails niet worden afgeleverd), of c) bij update van de lijst blijkt dat gegevens niet meer relevant of juist zijn.
 • Persoonsgegevens van klanten (bv. huurders of kopers) die worden gebruikt voor direct marketing voor soortgelijke producten/diensten: worden bewaard totdat a) een verzoek tot uitschrijving is ontvangen, of b) de persoon niet langer een "huidige klant" van de Verwerkingsverantwoordelijke is. Een persoon wordt niet langer als klant van de Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd na een periode van 10 jaar volgend op de laatste transactie of communicatie met de klant.
 • Persoonsgegevens vervat in documentatie in het kader van sollicitaties: bewaard gedurende ten minste vijf jaar vanaf de sollicitatie / publicatie van de vacature, tenzij de sollicitant duidelijk niet geschikt is, in welk geval dergelijke informatie binnen een redelijke termijn wordt verwijderd.

Bovendien hecht de Verwerkingsverantwoordelijke veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te beschermen gegevens en de mogelijke risico's, om de persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, tegen ongewild verlies en tegen wijziging, toegang en enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Wat met links naar andere websites en sociale media?

Sociale mediapagina’s van de Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft pagina’s op Twitter[2], Facebook[3], LinkedIn[4], Instagram[5] en Youtube[6]. Wanneer u deze pagina’s bezoekt, zullen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar de sociale mediaoperator door het gebruik van cookies.

Sociale mediaoperatoren kunnen informatie verkrijgen zoals de websites die u op dat moment bezoekt of in het verleden heeft bezocht en uw IP-adres. Wanneer u deze pagina’s bezoekt, is het mogelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke geaggregeerde gegevens ontvangt van de respectievelijke sociale netwerken in de vorm van statistieken over hoe onze pagina’s worden bezocht door de gebruikers van sociale media.

Links op onze website(s) en sociale media “share buttons”

De website(s) van de Verwerkingsverantwoordelijke kunnen verder verwijzingen naar andere websites bevatten (bv. via hyperlinks, social plug-ins), die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Houd er rekening mee dat het aanklikken van deze links u zal omleiden naar websites/platformen waarop afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, privacy policy en cookie policy van toepassing zijn. De Verwerkingsverantwoordelijke neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites of platformen in dit verband. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden, privacy policy en cookie policy zorgvuldig te lezen alvorens van die websites of platformen gebruik te maken.

Onze website biedt u de mogelijkheid om inhoud te delen met Twitter[7], Facebook[8], LinkedIn[9], Instagram[10] en Youtube[11]. Bij het gebruik van deze sociale plug-in-functies (bijv. "share"-knop, ...) wordt informatie over uw gebruik rechtstreeks van uw browser naar het desbetreffende sociale netwerk verzonden. Als u tijdens uw bezoek aan onze website al geregistreerd bent bij een sociaal netwerk, kan de sociale mediaoperator het bezoek via de sociale plug-ins toewijzen aan uw persoonlijke account. Als u nog geen lid bent van een sociaal netwerk, is het nog steeds mogelijk dat de sociale netwerken uw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt via de sociale plug-ins ontvangen en opslaan.

Als u inhoud van onze website rechtstreeks deelt op de pagina van de sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van deze sociale media. Voor de omvang en het doel van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en informatie over rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van deze sociale netwerken.

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

De privacywetgeving geeft u verschillende rechten en wij nemen informatie over deze rechten en de uitoefening ervan zeer ernstig.

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van u verwerken, om deze te corrigeren, te verwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In sommige gevallen kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u ook het recht op een menselijke tussenkomst bij besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze te allen tijde terug intrekken, maar u begrijpt dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatige verwerking die wij tot dan toe op basis van uw toestemming hebben uitgevoerd.

Eventuele vragen over uw rechten, om deze uit te oefenen of vragen over deze Privacy Policy kunt u richten aan de Verwerkingsverantwoordelijke via het e-mailadres in Titel IX van deze Privacy Policy. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Daarnaast kunnen we u wel aanvullend vragen om een afdoende bewijs van uw identiteit te bezorgen (bv. kopie van uw identiteitskaart) in overeenstemming met de wettelijke vereisten en dit teneinde de privacy van anderen te beschermen.

In bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek weigeren, wanneer dit kennelijk ongegrond of buitensporig zou zijn. Wij handelen daarbij steeds in lijn met de geldende gegevensbeschermingswetgeving.

Hoewel wij er uiteraard de voorkeur aan geven om eventuele problemen rechtstreeks met u op te lossen, willen wij u erop wijzen dat u altijd het recht hebt om een klacht of vraag in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België kunt u een klacht of vraag indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: [email protected]).

Vragen?

Indien u verdere vragen over deze website of over deze Privacy Policy heeft, kan u zich richten tot de privacyverantwoordelijke van de Verwerkingsverantwoordelijke via [email protected].

[1] Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

[2] Twitter.com/en/privacy

[3] https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

[4] https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

[5] https://help.instagram.com/519522125107875

[6] https://www.youtube.com/intl/ALL_be/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

[7] Twitter.com/en/privacy

[8] https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

[9] https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

[10] https://help.instagram.com/519522125107875

[11] https://www.youtube.com/intl/ALL_be/howyoutubeworks/user-settings/privacy/